Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát – Gỗ Mít , Sơn Son Thếp Vàng .

Giá: liên hệ