Mẫu Tượng Phật Sơn Đồng TP -0435

Bộ Tam tòa thánh Mẫu gồm có 3 pho:

  • Đệ Nhất Thượng Thiên
  • Đệ Nhị Thượng Ngàn
  • Đệ Tam Thoải Phủ

Đó là ba vị thánh mẫu khác nhau được nhiều người tôn thờ.