Tượng Hộ Pháp Chùa Thầy Nhân

Giá: liên hệ

Tượng hộ pháp chùa thầy Nhân Đông Anh Hà Nội

Chất liệu gỗ Mít , Bó đất

Sơn giả cổ , sơn son thếp vàng

0908.867.888