Tượng Thập Điện Diêm Vương

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi,…
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn pu, sơn son thếp vàng
  • Kích thước: Đặt theo yêu cầu
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ