Bài Vị Sơn Son Thếp Vàng BV-07

  • Chất liệu gỗ: Dổi, mít, hương, gụ, vàng tâm …
  • Nước sơn: Sơn thếp vàng
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ