Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ mít

  • Chất liệu: Gỗ mít
  • Thiết kế: Kích thước theo yêu cầu
  • Giá bán: Phụ thuộc vào thiết kế
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành