Tượng phật thiền sư Từ Đạo Hạnh gỗ mít

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi
  • Kích thước: Thiết kế theo yêu cầu
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn pu
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ