Hoàn Thiện Đôi Ngựa Mộc Gỗ Mít Cho Khách Hàng Nghệ An

Giá: liên hệ

Hình tượng con ngựa đã in sâu trong tâm thức người Việt cổ và được thể hiện khá phong phú, đa dạng qua một số công trình kiến trúc thờ tự ở đình làng, đền miếu, lăng mộ và các bức phù điêu đá, đồng, gỗ, gốm sứ…

0908.867.888