Ngũ vị hoàng tử là ai? Thứ tự, cách phân biết và sự tích chi tiết

Ngũ vị hoàng tử là ai? Thứ tự và vai trò của các vị này trong Đạo Mẫu như thế nào? Có cách nào phân biệt các bị này không?

Sau đây hãy để Đồ Thờ Hưng Vũ giải đáp và giới thiệu tới các bạn nhé!

Ngũ vị hoàng tử

Ngũ vị hoàng tử là ai?

Ngũ vị hoàng tử hay ngũ vị tôn quan (ngũ vị tôn ông) là 5 vị đại quan có vai trò rất quan trong trong Tứ Phủ.

Ngũ vị Tôn Quan, các vị đều mặc võ quan, mang kiếm hay kích, màu sắc võ phục thì tuỳ thuộc các vị thần ở các phủ như: Thoải phủ mặc màu trắng, Thiên phủ mặc màu đỏ, Nhạc phủ mặc màu xanh, Địa phủ mặc màu vàng.

Quan lớn Đệ Tam và Quan Đệ Ngũ đều thuộc Thoải phủ, dòng Long Vương Bát Hải. Trách nhiệm của ngũ vị này là giáng vào thanh đồng để bắt đầu “mở phủ” cho các giá đồng sau được theo vào người đồng.

Hoặc có thể kể tới thập vị ông Hoàng trong đạo mẫu là:

 • Ông Hoàng Cả: Ông Hoàng Quận
 • Ông Hoàng Đôi
 • Ông Hoàng Bơ Thoải: Ông Bơ Thoải
 • Ông Hoàng Tư
 • Ông Hoàng Năm
 • Ông Hoàng Lục
 • Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
 • Ông Hoàng Bát
 • Ông Hoàng Chín Cờn Môn
 • Ông Hoàng Mười Nghệ An

Ngũ vị hoàng tử

Thứ tự ngũ vị hoàng tử

Thứ tự ngũ vị hoàng tử chúng chính là ngũ vị tôn quan như sau:

Quan lớn đệ nhất

Thông tin về quan lớn đệ nhất như sau:

 • Tên đầy đủ: Đệ Nhất Thượng Thiên Hoàng thái tử Vương Quan
 • Tước phong: Phong danh hiệu: Dân gian gọi là Đức Thánh Cả, là Tôn quan đệ nhất. Tước phong Đào tiên đệ nhất – Điều thất hoàng thái tử Vương Quan thượng đẳng tối linh thần. Danh hiệu vua phong Tham nghị triều chính Vương Quan.
 • Nhiệm vụ: Ngài trực tiếp hầu cận bên phải đền vua cha Bát Hải Động Đình (đền Đồng Bằng) thay quyền và đại diện cõi nhân gian, thừa hành Tam giới, tâu đối tội phúc nhân danh cõi thượng thiên (trên trời).
 • Đền thờ chính: Ở quần thể đền Đồng Bằng.
 • Thân thế: Vốn là con trai cả của đức vua cha Bát Hải Động Đình, được gọi là ông Lớn, cai quản Thượng Thiên. Tương truyền, ông là Tôn quan đại thần trên Đế Đình Thiên Cung.

Quan lớn đệ nhị

Thông tin về quan lớn đệ nhị như sau:

 • Tên đầy đủ: Quan Giám Sát Linh Từ
 • Tước phong: Nhạc thần đại vương – Đô đài giám sát – Đệ nhị thượng ngàn giám sát đại vương thượng đẳng tối linh thần.
 • Nhiệm vụ:
 • Đền thờ chính: Đền Quan Giám sát – Hữu Lũng – Lạng Sơn và Phố Cát – Thanh Hóa.
 • Thân thế: Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn. Hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát (có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Quan lớn đệ tam

Thông tin về quan lớn đệ tam như sau:

 • Tên đầy đủ: Đệ Tam Thượng thiên hoàng thái tử vương quan
 • Tước phong: Thủy tào điển sứ – Đệ tam thủy thần nhạc đại vương thượng đẳng tối linh thần.
 • Nhiệm vụ:
 • Đền thờ chính: Quan Lớn Đệ Tam được lập tại Đền Xích Đằng, đền Lảnh Giang, đền Quan Đệ Tam ở gần Đền Đồng Bằng, Đền Quan Lớn Phủ Dầy.
 • Thân thế: Theo thần tích lưu trữ tại đền Lảnh Giang

Quan lớn đệ tứ

Thông tin về quan lớn đệ tứ như sau:

 • Tên đầy đủ: Quan lớn Khâm Sai quyền cai tứ phủ
 • Tước phong:Thiên Hựu đại vương thượng đẳng tối linh thần.
 • Nhiệm vụ:
 • Đền thờ chính: Đền thờ Ngài ở đền Mẫu Sinh và đền Thánh Hóa. Đền thờ Ngài còn ở sau đền Đồng Bằng phía đường 10 đi Hải Phòng.
 • Thân thế: Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

Quan lớn đệ ngũ

Thông tin về quan lớn đệ ngũ như sau:

 • Tên đầu đủ: Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh
 • Tước phong: Đệ ngũ tôn quan thượng đẳng tối linh thần – Cao Lỗ đại vương – Đệ ngũ Tuần Tranh.
 • Nhiệm vụ: Ngọc Hoàng ban cho Ngài thống lĩnh thiên địa binh, thay quyền tam tứ phủ đại diện cho con người (nhân vi chúa tể), thu chấp kim ngân tài mã, giải oan nghiệp sớ cho trần gian.
 • Đề thờ chính: Đền Ngài được lập ở đền Kỳ cùng Lạng Sơn, Đền Ninh Giang Hải Dương và các cửa sông vùng duyên hải.
 • Thân thế: Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh, hay còn gọi là Ông Lớn Tuần Tranh. Ông là con trai thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều Thập Bát), trong một gia đình ở phủ Ninh Giang (nay là Hải Dương), ông cũng là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thuỷ bộ, được giao quyền trấn giữ miền duyên hải sông Tranh

Trên đây là thông tin về ngũ vị hoàng tử mà Đồ Thờ Hưng Vũ đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc. Hy vọng qua nội dung trên bạn sẽ hiểu rõ hơn về tín ngưỡng và các vị trong đạo Mẫu

Nếu quan tâm tới các sản phẩm thờ cúng thì hãy liên hệ cho chúng tôi ngay nhé!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *