Tượng Ông Hoàng Bơ 02

  • Chất liệu: Gỗ mít
  • Nước sơn:  Sơn Son Thếp Vàng
  • Kích Thước: 55, 61, 67,… cm
  • Giá bán: Tùy thuộc vào kích thước và chất liệu gỗ
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ