Tượng Ông Hoàng Mười

  • Tên gọi: Tượng Ông Hoàng Mười
  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi, gỗ hương,…
  • Nước sơn: Sơn giả cổ, sơn son thếp vàng, sơn PU,…
  • Kích thước: Theo yêu cầu
  • Giá bán: Theo chất liệu và kích thước