Án Gian Gụ Sơn PU AG-0045

  • Chất liệu gỗ: Gụ
  • Nước sơn: Sơn PU
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ