Tượng Ông Hoàng Bơ

  • Thiết kế: Gỗ mít, gỗ dổi,…
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn pu, sơn son thếp vàng
  • Giá bán: Tùy thuộc vào kích thước và chất liệu gỗ
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ