Mẫu Tượng Phật Sơn Đồng TP-0426

Tượng hộ pháp , tượng ông thiện ông ác