Kiệu Võng Phượng Rước Mẫu

  • Công dụng: Rước mẫu
  • Thiết kế: Rồng, phượng
  • Chất liệu: Gỗ dổi, gỗ hương, gỗ vàng tâm,…
  • Nước sơn: Sơn son thếp vàng, sơn pu,…