Chú Đại Bi 3 biến có hồi hướng (tụng kinh đại bi chữ to đọc nhanh)

Chú Đại Bi 3 biến là gì? Chú Đại Bi 3 biến có hồi hướng khác gì kinh thường? Khi tụng kinh Chú Đại Bi 3 biến chữ to cần lưu ý gì? Đây là một hình thức đặc biệt của Chú Đại Bi, một kinh Phật giáo quan trọng.

Vậy thời điểm nào là phù hợp để Chú Đại Bi 3 biến, ý nghĩa như thế nào? Cùng Đồ Thờ Hưng Vũ tìm hiểu chi tiết qua nội dung sau nhé!

Chú Đại Bi 3 biến là gì?

Chú Đại Bi 3 biến là việc trì tụng bài chú đại bi lặp đi lặp lại 3 lần liên tiếp. Thông thường, phật tử trì tụng Chú Đại Bi tại nhà khi thiếu thời gian hoặc không có điều kiện khác. Số lần đọc lời chú phụ thuộc vào từng người và không quan trọng là đọc nhiều hay ít.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là lòng thành tâm, niềm tin và phát tâm đại bi khi đọc, để có thể thu nhận nhiều phước đức và điều tốt lành.

Chú Đại Bi 3 biến phù hợp với ai?

Thường thì Chú Đại Bi 3 biến được các Phật tử tụng tại gia khi không có quá nhiều thời gian, điều kiện không cho phép. Vốn dĩ đọc bao nhiêu lần là tùy hỷ của mỗi người. Không quan trọng bạn đọc nhiều hay đọc ít, nhưng khi đọc phải có lòng thành, tin tưởng và phát tâm đại bi thì bạn mới có thể nhận được nhiều phước đức và công đức.

Trẻ con niệm Chú Đại Bi rất tốt, phụ huynh nên dạy cho các cháu đến bàn Phật để cùng trì niệm, nhưng tốt nhất chỉ niệm Chú Đại Bi từ 1 – 3 biến.

Ngoài giờ trì niệm Chú Đại Bi, đến giờ học thì để cho các cháu học tập và làm việc theo thời dụng biểu của gia đình. Mỗi lần làm một việc, không nên cho các cháu làm hai việc cùng một lúc sẽ khiến cháu dễ bị phân tâm, rối mù lên và không còn thông minh nữa!

Chuẩn bị đọc Chú Đại Bi 3 biến có hồi hướng

Trong Kinh đã diễn giải chi tiết về phương pháp tụng niệm Chú Đại Bi, và nếu Phật tử tuân theo và thực hành theo đó, không có nguy cơ lạc lối và thiện căn sẽ ngày càng phát triển.

Trước khi bắt đầu trì tụng Chú Đại Bi, hãy đảm bảo rằng cơ thể của quý Phật tử được vệ sinh sạch sẽ. Hãy tạo cho tâm trạng của mình một không gian yên tĩnh.

Nếu quý Phật tử đang mang trong lòng những suy nghĩ của sự hận thù, yêu ghét, khó chịu. Bạn lo lắng hay suy nghĩ về ai đó hoặc một vấn đề nào đó. Trước khi trì tụng, hãy thả lỏng cơ thể và xóa bỏ hết những suy tư đó trong đầu.

Phương pháp thả lỏng tâm hồn rất đơn giản, chỉ cần tập trung vào những điểm căng thẳng, những cảm xúc yêu ghét hoặc tức giận,… Và sau đó, hãy buông thả chúng đi, để tâm tự nhiên thả lỏng.

Chỉ khi đã cảm nhận được sự yên tĩnh trong tâm trạng, hãy bắt đầu trì tụng.

84 câu chú đại bi 3 biến tiếng Phạn

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

 1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
 2. Nam Mô A Rị Da
 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
 7. Án
 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
 9. Số Đát Na Đát Tỏa
 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
 15. A Thệ Dựng
 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
 17. Ma Phạt Đạt Đậu
 18. Đát Điệt Tha
 19. Án A Bà Lô Hê
 20. Lô Ca Đế
 21. Ca Ra Đế
 22. Di Hê Rị
 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
 24. Tát Bà Tát Bà
 25. Ma Ra Ma Ra
 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
 30. Đà Ra Đà Ra
 31. Địa Rị Ni
 32. Thất Phật Ra Da
 33. Giá Ra Giá Ra
 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
 35. Mục Đế Lệ
 36. Y Hê Y Hê
 37. Thất Na Thất Na
 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
 39. Phạt Sa Phạt Sâm
 40. Phật Ra Xá Da
 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
 43. Ta Ra Ta Ra
 44. Tất Rị Tất Rị
 45. Tô Rô Tô Rô
 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
 48. Di Đế Rị Dạ
 49. Na Ra Cẩn Trì
 50. Địa Rị Sắc Ni Na
 51. Ba Dạ Ma Na
 52. Ta Bà Ha
 53. Tất Đà Dạ
 54. Ta Bà Ha
 55. Ma Ha Tất Đà Dạ
 56. Ta Bà Ha
 57. Tất Đà Du Nghệ
 58. Thất Bàn Ra Dạ
 59. Ta Bà Ha
 60. Na Ra Cẩn Trì
 61. Ta Bà Ha
 62. Ma Ra Na Ra
 63. Ta Bà Ha
 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
 65. Ta Bà Ha
 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
 67. Ta Bà Ha
 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
 69. Ta Bà Ha
 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
 71. Ta Bà Ha
 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
 73. Ta Bà Ha
 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
 75. Ta Bà Ha
 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
 77. Nam Mô A Rị Da
 78. Bà Lô Yết Đế
 79. Thước Bàn Ra Dạ
 80. Ta Bà Ha
 81. Án Tất Điện Đô
 82. Mạn Đà Ra
 83. Bạt Đà Dạ
 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng).

Chú Đại Bi 3 biến tiếng việt chữ to đọc nhanh

Lời chú Đại Bi tiếng Việt

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Cách đọc Chú Đại Bi 3 biến chậm dễ nghe

Có nhiều phương pháp để niệm kinh Phật nói chung và tụng Chú Đại Bi nói riêng. Mỗi người có thể lựa chọn cách tụng phù hợp với mình.

Dưới đây là ba phương pháp tụng chú chậm dễ nghe:

 • Đọc một cách rõ ràng và tỉ mỉ, tập trung vào âm thanh của chú mà không để cho suy nghĩ xao lạc trong tâm.
 • Với cách đọc này, âm thanh tụng chú tồn tại bên ngoài, ta sử dụng tai để nghe và tâm để tập trung.
 • Đọc nhẹ nhàng hoặc chỉ người đọc mới nghe được. Với cách đọc này, âm thanh của chú nằm trong tâm. Ta sử dụng tâm để tập trung nhưng hơi thở thoát ra bên ngoài. Đọc trong tâm thần một cách thầm lặng.
 • Khi trì tụng Chú Đại Bi bằng cách này, quý Phật tử cần tập trung vào âm thanh của chú trong tâm. Và khi tư tưởng phát sinh, hãy đưa tâm trở lại âm thanh. Hãy tập trung chỉ vào nơi này, không để tâm rời xa nơi khác.

Tại sao mọi người tìm đọc Chú Đại Bi 3 biến có chữ lớn

Trì tụng Chú Đại Bi với chữ lớn cũng giúp tạo ra sự tập trung và tinh thần long trọng trong quá trình trì tụng. Khi đọc các từ và ngữ cảnh với chữ lớn, ta nhận thức rõ ràng đây là một bài kinh thiêng liêng và đáng kính.

Và ta cũng truyền tải sự kính trọng, lòng thành và lòng từ bi đối với các vị Phật, Bồ tát và các linh thánh.

Nghi thức tụng đúng Chú Đại Bi 3 biến hồi hướng

Số lần đọc tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng người, không quan trọng bạn đọc nhiều hay ít. Quan trọng là phải có lòng thành tâm, tin tưởng và phát tâm đại bi để nhận được phước đức và công đức.

 • Đối với trẻ con, việc niệm Chú Đại Bi rất tốt, phụ huynh nên dạy các con đến bàn Phật để cùng tụng niệm. Tuy nhiên tốt nhất chỉ nên niệm từ 1 đến 3 biến.
 • Ngoài giờ niệm Chú Đại Bi, trong giờ học, các con nên tập trung vào việc học và làm việc theo lịch trình gia đình.
 • Mỗi lần chỉ nên làm một việc, không nên làm hai việc cùng một lúc để tránh bị phân tâm, mất tập trung và không hiệu quả.
 • Lưu ý rằng không nên niệm trong khi đi xe, làm việc nhà, vào cơ quan, vào nơi công cộng hay vào nhà vệ sinh. Vì điều này là tạp niệm. Thay vào đó, tốt hơn hết là chỉ cần “biết đến việc làm của mình” và “chánh niệm” vào thời điểm đó.

Chú Đại Bi 3 biến

Lưu ý khi tụng kinh Chú Đại Bi 3 biến

Một cách lý tưởng để trích dẫn các công năng của thần chú.

 • Trong quá trình trì tụng, hành giả nên tuân thủ giới hạn hạnh. Đặc biệt là không sát, đạo, dâm, vọng. Họ nên kiêng cử rượu thịt, các loại hành, hẹ, tỏi, và tránh ăn các loại thức ăn có mùi hôi hám. Tốt nhất là ăn chay.
 • Khi bắt đầu trì tụng, trước hết hành giả phải tâm niệm lòng từ bi đối với chúng sinh.
 • Điều này có nghĩa là họ phải thả lỏng tâm trạng và không để cơ thể và tư duy căng thẳng.
 • Nếu hành giả đang mang suy nghĩ hận thù, ghét bỏ, khó chịu, vui sướng, lo lắng hoặc suy nghĩ về ai đó hoặc điều gì đó.
 • Trước khi trì tụng, họ cũng nên thả lỏng tâm trạng và gạt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ trong đầu, để tâm được yên tĩnh.
 • Phương pháp thả lỏng tâm trạng rất đơn giản, hành giả chỉ cần chú ý đến những điểm căng thẳng.
 • Những điểm ghét bỏ, yêu thích, tức giận trong tâm trí. Và thả chúng ra, buông bỏ chúng đi, rồi tự nhiên tâm trạng sẽ được thả lỏng.
 • Hành giả ngồi xuống theo tư thế kiết già. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn, có thể ngồi theo tư thế bán già (ngồi chân phải gác lên chân trái hoặc ngược lại). Đặt lòng bàn tay ngửa hướng lên trên, và đặt bàn tay mặt lên bàn tay trái, đầu hai ngón cái chạm nhau.
 • Mắt nên mở một cách nhẹ nhàng, không nhắm chặt. Vì nhắm chặt có thể dẫn đến trạng thái hôn trầm. Trong khi mở quá rộng có thể làm mất tập trung.
 • Hành giả cần điều chỉnh tư thế ngồi, lắc vai, lắc cơ thể khoảng 5 lần, để đảm bảo xương sống được căn chỉnh ngay. Và chuẩn bị một tư thế ngồi thoải mái cho mình.

Chú Đại Bi 3 biến

Nghe tụng kinh Chú Đại Bi 3 biến ở đâu?

Chú Đại Bi là một bài kinh quan trọng trong tôn giáo Phật giáo.Chú Đại Bi có nhiều biến và phổ biến nhất là bài kinh 3 biến.

Các bài kinh Chú Đại Bi 3 biến hiện nay

Sau đây Đồ Thờ Hưng Vũ sẽ giới thiệu tới các bạn một số bài kinh Chú Đại Bi 3 biến mà được nhiều phật tử biến tới

Chú Đại Bi 3 biến thầy Thích Trí Thoát tụng

Chú Đại Bi 3 biến của Thầy Thích Trí Thoát tụng gồm ba phần chính: Biến thể một là phần tụng chú Đại Bi theo phương pháp tụng theo nguyên tắc, từng từ ngữ, âm điệu một cách chính xác và tâm tình chánh niệm.

Biến thể hai là phần tụng các lời nguyện và câu cầu xin chúng ta được lợi ích từ việc tụng kinh và giải thoát khỏi khổ đau.

Biến thể ba là phần tụng các đường niệm Phật. Gọi tên các tôn giả và các vị phật, bồ tát, đại nhân để mọi chúng ta được phước lành và hướng đến giải thoát.

Chú Đại Bi 3 biến Quỳnh Hương

Tụng Chú Đại Bi của Quỳnh Hương mang lại trải nghiệm tâm linh sâu sắc và sự cảm nhận tương tác với kinh Đại Bi.

Qua việc tụng kinh theo hướng dẫn và cách thể hiện đặc biệt của Quỳnh Hương. Chúng ta có thể truyền tải cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc của kinh vào trái tim và tâm trí của chúng ta.

Chú Đại Bi 3 biến thầy Thích Pháp Hòa

Chú Đại Bi là một bài kinh đặc biệt trong truyền thống Phật giáo được thầy Thích Pháp Hòa biên tập.

Đây là một bài kinh quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong việc giải thoát khỏi khổ đau và đem đến sự bình an và giác ngộ cho người tu hành.

Trên đây là một số thông tin về Chú Đại Bi 3 Biến mà Đồ Thờ Hưng Vũ muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Chú Đại Bi 3 Biến cũng như tiền thân của Phật ở nơi này nhé!

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin khác thì hãy đón đọc những bài viết mới của chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *