Án gian chung cư SD 0049

  • Chất liệu gỗ: Dổi, mít, hương, gụ, …
  • Nước sơn: Sơn pu, vesni
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ