Án Gian Sen Gỗ Hương Đá SD 0048

  • Thiết kế: Hoa sen
  • Chất liệu gỗ: Gỗ hương đá
  • Chất liệu sơn: Pu, vesni, sơn son thếp bạc, sơn ta truyền thống
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ