Mẫu sập thờ Hai Dạ Cửu Long Tranh Châu

  • Chất liệu gỗ dổi
  • Sơn son thếp vàng
  • Mẫu sập lễ tứ linh
  • Kích thước: Theo yêu cầu
Danh mục: