Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Ý nghĩa tâm linh trong phật giáo

Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Đây là câu niệm của những Phật tử thuộc phái Tịnh Độ với ý nghĩa mong Phật A Di Đà tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, cách trở. Tuy nhiên còn rất nhiều ý nghĩa khác cũng như những sự tích ly kỳ về Đức Phật A Di Đà.

Bài viết hôm nay, hãy cùng Đồ Thờ Hưng Vũ tìm hiểu Phật A Di Đà và nam mô a di đà phật có nghĩa là gì nhé.

A Di Đà Phật là gì?

A Di Đà Phật hay còn biết tới Phật A Di Đà là đức Phật vô lượng thọ vô lượng quang, là một trong những vị Phật trong thần thoại của Phật giáo Đại Thừa. Ngài ngụ ở tinh độ của mình, tới thế giới với vai trò cứu độ.

Theo ghi chép của Đại Kinh A Di Đà, trong kiếp sống trước đây, Ngài là vị tăng mang tên Dharmakara. Ngài nguyện tịnh hóa và trang nghiêm một thế giới để có thể biến thành một trong những Phật độ sạch sẽ, thanh tịnh nhất.

Khi tỉnh giác, hoàn thành lời nguyện, Dharmakara sẽ trở thành Phật A Di Đà ngụ tại thế giới Ngài đã tịnh hóa gọi là Cực Lạc. Từ thế giới Ngài đến với chúng ta, xung quanh có các vị bồ tát, chào mừng những người đã khuất để dẫn họ tái sinh ở đất Phật.

Trong các văn liệu cổ xưa của Phật giáo Ấn Độ, sự tích Đức Phật A Di Đà được ghi chép cụ thể. Tuy nhiên, tới đầu Công nguyên thì hiệu A Di Đà xuất hiện với vai trò là một phụ Phật tại phương Tây có trong Ngũ phương Phật. Về phẩm chất, Phật A Di Đà tương đối giống với những vị Phật Đại thừa khác.

Tuy nhiên, Phật A Di Đà luôn gắn với ánh sáng chiều tà vô cùng rạng rỡ, tỏa sắp vũ trụ mà không thiêu đốt.

Đức Phật A Di Đà là ai? Phẩm chất phát quang của Ngài luôn được nhấn mạnh trong văn hóa Đông Á. Sự cứu hộ của Ngài được thể đảm bảo bằng cách gọi tên, khấn danh hiệu “Nam mô a di đà Phật”.

Theo kinh điển của Phật giáo Đại Thừa thì Phật A Di Đà là một vị vua từ bỏ vương quốc để trở thành một tu sĩ Phật giáo. Tên gọi của Ngài là Dharmakara, dịch ra mang ý nghĩa “Kho Chứa Pháp”.

Nam Mô A Di Đà Phật là gì

Ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật

“Nam mô A Di Đà Phật” là câu niệm quen thuộc, phổ biến rộng rãi nhất trong giới Phật tử, thậm chí trở thành câu chào khi họ gặp nhau. Hai chữ “nam mô” có các nghĩa sau: Kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. “A Di Đà Phật” là danh hiệu của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Trong đó, “a” là vô, không; “di đà” là lượng; “phật” có nghĩa là đấng giác ngộ. Như vậy, câu “Nam mô A Di Đà Phật” có thể hiểu là “Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng” hoặc “Quay về nương tựa đấng giác ngộ vô lượng”.

Kinh Thập lục quán dạy, chúng sinh nào niệm một lần danh hiệu của Phật A Di Đà sẽ tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng. Kinh sách cũng cho biết, Phật A Di Đà từng phát nguyện chúng sinh nào nhất tâm niệm danh hiệu ngài sẽ được ngài tiếp dẫn linh hồn cho vãng sinh về thế giới Tây phương cực lạc.

Câu niệm Phật này hiện thường được các Phật tử dùng để chào nhau, hàm chứa sự nhắc nhở nhau hướng về sự giác ngộ, sống theo giáo lý Phật dạy.

Phật A Di Đà có thật hay không?

Theo lịch sử Phật A Di Đà thì Ngài lần đầu tiên được nhắc tới trong Kinh Vô Lượng Thọ. Giải thích về nguồn gốc cũng như niềm tin vào Ngài trích trong Bách khoa toàn thư Việt cho rằng đức tin vào Ngài là sản phẩm của những học giả Phật giáo ra đời vào Thế kỷ 1 TCN.

Đây chính là lý do không có căn cứ chứng minh Phật A Di Đà có thật không.

Tuy nhiên, những lý luận này chỉ dựa vào khảo cổ của những nhà học giả. Có không ít học giả truyền thống xem kinh điển Đại Thừa từ những bản đầu tiên của Prajnaparamita cũng như bản có liên quan tới Akshobhya. Một số kinh điển của Đại Thừa được dịch những nhà sư Gandhara đã tới Trung Quốc.

Bản dịch của nhà sư này sang tiếng Trung được thực hiện tại Luoyang từ 178 – 1189 CE. Do đáo, đa phần các học giả đều nghĩ Đại thừa sớm nhất hầu hết được sáng tác tại miền nam Ấn độ sau đó viết bổ sung kinh sách tạo phía Bắc.

Tuy nhiên, giả định về sự phát triển rộng khắp và được chấp nhận về niềm tin của kinh điển Đại Thừa từ xa xưa cũng không hoàn toàn vô lý.

Việc Phật A Di Đà có thật không chưa có cơ sở nào để kiểm chứng. Để trả lời câu hỏi này thì còn tùy thuộc vào nhân duyên của mỗi người để chọn pháp môn phù hợp.

Nam Mô A Di Đà Phật là gì

Sự tích cuộc đời Phật A Di Đà

Trong kinh Đại A Di Đà, thời Đức Phật Tự Tại Vương có vị quốc vương tên Kiều Thi Ca. Vua nghe Phật thuyết pháp liền bỏ vương quốc để xuất gia với hiệu Pháp Tạng. Ngài lễ Phật và quỳ cầu Phật chứng minh cùng 48 lời nguyện.

Nguyện lực này về sau trở thành Phật hiệu A Di Đà.

Theo kinh Bi Hoa, cuộc đời vua Vô Tránh Niệm có đại thần Bảo Hải. Vị ngày có người con tên Bảo Tạng, sau khi xuất gia lấy hiệu Bảo Tạng như Lai.

Một hôm, sau khi nghe Phật thuyết pháp, vua Tránh Niệm liền muốn cúng dưỡng món ăn và y phục cho Đức Phật cũng như đại chúng trong thời gian 3 tháng. Đai Thần Bảo Hải có lời khuyên vua nên phát tâm bồ đề. Vua Tránh Niệm nguyện sau này khi trở thành Phật sẽ làm giáo chủ cảnh giới thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh.

Sau khi vua phát nguyện xong, Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho vua sau trở thành Phật hiệu là A Di Đà, nước của Ngài sẽ là cõi Cực Lạc Tây Phương. Còn đại thần Bảo Hải sau thành Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật A Di Đà trong Kinh Phật đã được ca ngợi lần đầu tiên trong Kinh Vô Lượng Thọ. Theo Đức Phật Thích ca, muốn được giải thoát hoàn toàn thì có tới 8 vạn 4 ngàn con đường.

Trong những con đường đó, con đường của Phật A Di Đà là ngắn nhất để thành Phật. Thêm vào đó, Phật Thích Ca cũng nhấn mạnh con đường của Đức phật A Di Đà là tồn tại duy nhất thêm 100 năm sau khi mọi con đường thành đạo đã bị quên lãng tới hết thời mạt pháp.

Ngày vía Phật A Di Đà diễn ra vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tới ngày này, Phật tử các nơi làm lễ vía Ngài. Tới ngày này nếu quý vị không thể đi chùa có thể làm mâm cúng tại nhà đều được.

Nam Mô A Di Đà Phật là gì ?

Nam mô A Di Đà Phật” là một câu kinh cầu trong đạo Phật, được người Phật tử sử dụng để tôn kính Đức Phật A Di Đà (Amitabha), một vị Phật quan trọng trong tôn giáo Phật giáo Mahayana.

Nếu những ai yêu thích Phật giáo chắc chắn sẽ biết ngay tới câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy nhiên ý nghĩa của câu niệm này là gì chắc hẳn không phải ai cũng nắm hết được.

Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đã được lưu truyền ngàn đời nay từ đời này sang đời sáng. Nó không chỉ được dùng trong giới Phật Giáo mà ngày nay còn mang sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

Nam Mô A Di Đà Phật là gì

Ý nghĩa cụ thể của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được giải thích như sau:

  • Nam Mô: Theo phiên âm của tiếng Sanskrit Namah thì Nam Mô có ý nghĩa là quy y quyết tâm vâng theo, thể hiện sự cung kính và nương theo gửi gắm cả đời mình cho Phật. Nếu các phật tử niệm Nam Mô sẽ là giai đoạn đầu đi trên con đường giác ngộ, bao gồm những nội dung như năng niệm, trì giới, diệu quan sát thế gian giới.
  • A Di Đà: Theo phiên âm tiếng Sanskrit Amita, A Di Đà sẽ mang ý nghĩa là sự Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Đây là từ dùng để chỉ về năng lực bất tư nghị của Phật A Di Đà. Câu niệm này các phật tử phải niệm liên tục trong suốt hành trình Giác Ngộ và có nội dung gồm tương tục niệm, thiền định thâm nhập Pháp giới, bình đẳng tánh trí.
  • Phật: Trong phiên âm tiếng Sanskrit Buddha, Phật là từ viết tắt của Phật Đà, ý chỉ sự giác ngộ, dứt khoát khỏi kiếp luân hồi và được giải thoát. Khi niệm từ Phật đã bước sang giai đoạn Bản Giác, nội dung bao gồm thành tựu sở niệm, trí huệ, đại viên cảnh trí, vô tận sở hữu trí, viên thành Phật quả.

Như vậy câu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ có ý nghĩa về sự kính lễ, thể hiện lòng kính trọng, tôn kính đối với đấng giác ngộ vô lượng. Nó cũng được hiểu là con người đang quay về nương tựa vào cửa Phật và nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng.

Câu niệm này được những người tu theo pháp môn Tịnh Độ niệm. Theo Thập Lục Quán Kinh Phật đã dạy, nếu chúng sinh niệm một lần câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giúp tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng.

Các phật tử hiện nay thường dùng câu niệm Phật này để chào hỏi nhau. Mặc dù là một câu niệm ngắn gọn nhưng nó hàm chứa được sự tính lễ độ và đồng thời nhắc nhở cho nhau để thánh hóa được tâm hồn mình qua hồng danh của đức Phật A Di Đà.

Câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thể hiện cho sự kính lễ, lòng tôn trọng, kính trọng đối với đấng Giác ngộ vô lượng.

Tại sao lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Đức Phật A Di Đà từng phát nguyện rằng: “Khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, nếu xưng danh hiệu tôi, đều sinh về nước của tôi, hóa sinh trong hoa sen, được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác”.

Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới có vô lượng chúng sanh vui hưởng đầy đủ lạc thú. Còn thế giới Ta Bà là nơi hiện hữu của thống khổ: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương mà xa lìa là khổ, ghét mà gặp nhau là khổ, cầu không được là khổ, năm ấm thiêu đốt là khổ (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).

Muôn sự khổ là vậy nhưng con người lại lấy khổ làm vui, rong chơi chốn Ta Bà cho đến khi thân này mệt mỏi mới mơ về Tây Phương Cực Lạc.

Thế giới Cực Lạc cách thế giới Ta bà qua mười vạn ức cõi Phật, người ở thế giới Cực lạc đều từ hoa sen hóa sanh. Niệm một câu Phật hiệu, hoa sen từ từ nở ra, niệm nhiều câu Phật hiệu thì hoa sen càng lớn ra, đến lúc bằng bánh xe chuyển luân.

“Hoa nở thấy Phật” – khi lâm chung Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Chấm dứt những khổ đau, vui hưởng lạc thú.

Nói một cách đơn giản, chiếu theo nghĩa đen của Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng hoặc con quay về nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng.

Khi chúng ta thành tâm phát niệm nhiều lần, tất nhiên sẽ được giải thoát mà thôi!

Nam Mô A Di Đà Phật là gì

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có tác dụng gì

Nói về tác dụng khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hằng hà sa số, trong vài dòng ngắn ngủi làm sao khái quát hết những vi diệu của 6 chữ quý giá này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể khái quát bằng một số công hiệu điển hình sau:

Giải trừ khỏi phiền não

Trần gian là cõi tạm, con người đến và đi tất cả đều vô thường, kể cả những thống khổ vô cùng vô tận. Tuy nhiên, hầu như chúng ta đều tham luyến những phút giây được trụ lại cõi hồng trần này.

Để dứt những phiền não vẫn luôn đeo bám chúng ta hằng ngày, hãy dựa vào đức tin của bản thân. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để sự bình an nhẹ nhõm rót vào tâm hồn của chúng ta, dìu chúng ta bước qua những đen tối của cuộc đời.

Khi một người đang bị ma trận của phiền não vây hãm, thì cách tốt nhất chỉ có nương nhờ đấng Giác ngộ, may ra sẽ được bình thản, an yên.

Có câu nói: “một câu niệm Phật giải oan khiên”, niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng nhiều chừng nào, những thống khổ sẽ càng giảm đi chừng ấy. Thống khổ đấy là gì? Sinh lão bệnh tử? Thù hận sân si? Thèm khát tham lam? Cầu mà không được? Ghét mà phải gặp? Phải, trăm nghìn nỗi khổ nhân gian sẽ chẳng nhằm nhò gì với việc thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Nếu dùng khoa học để giải thích cho điều này, chúng ta có thể hiểu đó là một liệu pháp trấn an tâm lý trong môn tâm lý học. Khi chúng ta đánh lừa con tim mình, bắt nó phải nhất tâm và chú niệm này thay vì để những thống khổ dẫn dắt, thì có gì mà không thể vượt qua?

Thật là vi diệu phải không? Quý vị hãy nhất tâm niệm Phật ngay đi, sẽ hiểu ngay những điều vừa giải thích chẳng phải là phi lý.

Thân thể nhẹ nhàng, tâm trí sáng suốt

Chúng ta thường nghe nói đến tâm bệnh, đây là căn bệnh không có thuốc chữa ngoại trừ chính bản thân chúng ta. Người hay lo lắng, bàng hoàng, sợ hãi, uất hận nhiều,… đều dẫn đến tình trạng ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, lâu ngày sinh bệnh hiểm nguy.

Lúc này hãy niệm Phật A Di Đà thật nhiều, thân tâm sẽ trở nên ngày càng nhẹ nhõm.

Đối với người bị bệnh yếu tim, thường xuyên niệm Phật sẽ giúp họ mau chóng khắc phục được bệnh. Con tim yếu ớt là vì nó quá lo sợ, hồi hộp; khi niệm Phật thì tâm sẽ định, mà tâm định thì sẽ giảm bớt sự sợ hãi, hồi hộp đi. Dần dần, bệnh yếu tim không còn nữa.

Cũng vậy, khi tâm trí bạn bị loạn động, u mê đến độ hít thở cũng không thông, rối tinh rối mù; thì lúc này niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giúp tâm định tỉnh, khai thông ánh sáng trí huệ như thắp lên một ngọn đèn trong đêm đen giá tuyết.

Chúng ta thường nghe người đời kháo nhau rằng: “Đầu óc không thông, mang bình đông không nổi”, chiếu theo điều này, ta hiểu rằng khi tâm trí đã sáng suốt rồi thì làm gì cũng thuận lợi, học gì cũng dễ nhớ, thông minh sáng dạ.

Rèn tâm từ bi

Lòng từ bi trắc ẩn cũng cần phải rèn luyện qua ngày tháng mới đủ đầy. Mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta đều phải chứng kiến biết bao trường hợp đầy toan tính, nhẫn tâm, ăn miếng trả miếng, thù hận, sân si.

Nếu không có lòng từ bi liệu chúng ta có thể thứ tha được những ngược đãi mà cuộc đời dành cho mình?

Niệm Phật chính là học theo đức hạnh của Ngài, lấy từ bi hỷ xả là gốc trong đối nhân xử thế, chắc chắn mọi điều dữ cũng hóa lành. Khi trong ta có từ bi, cũng sẽ sống một cuộc đời thanh tao, nhẹ nhõm.

Đản sanh về Cực Lạc thế giới

Người tu Đạo ai không muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử sau khi chết đi? Vậy thì, chúng ta hãy siêng năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật một cách thành tâm.

Người sẽ đến đón chúng ta về với Tây Phương Cực Lạc, vui hưởng những lạc thú mà cõi Ta Bà này không thể nào có được.

Khi nào niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Có thể là buổi sáng sau khi ngủ dậy, có thể là buổi tối trước khi đi ngủ, có thể là đang lúc ốm đau bệnh tật, có thể là khi đang gặp phải những rắc rối trong công việc, học tập; có thể là đang muốn đánh nhau vì giận giữ,…

Chung quy lại, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật, chỉ cần thành tâm. Trong mọi hoàn cảnh, không gian và thời gian, chỉ cần nhắm mắt và thả lỏng, hít thở thật nhẹ nhàng, buông ra mọi phiền não, lắng tâm và niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật là gì

Có nên thờ tượng Phật A Di Đà trong nhà không?

Theo tín ngưỡng tâm linh của người dân Việt Nam, Phật giáo đã ăn sâu vào trong tư tưởng của mỗi người. Trên thờ Phật, dưới thờ ông bà tổ tiên đã trở thành lẽ đương nhiên mà mỗi gia đình đều có.

Nếu như gia chủ thờ cúng phật A Di Đà đúng cách tại nhà sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn, tốt đẹp và luôn luôn bình yên trong cuộc sống. Khi thờ tượng Phật sẽ mang ý nghĩa răn đe, hướng mọi người trong gia đình tới cái thiện, lành và làm những việc có ích cho đời.

Để thờ cúng Phật A Di Đà tại gia, nên đặt bàn thờ Phật tại vị trí chính của phòng khách, đặt đối diện với vị trí thường ngồi của chủ nhà. Với việc đặt bàn thờ Phật A Di Đà tại vị trí trung tâm của nhà sẽ giúp phát huy tác dụng cảm hóa an lạc.

Nên lưu ý tránh đặt tượng Phật tại những nơi như phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, nhà vệ sinh… bởi nó sẽ thể hiện sự bất kính đối với Đức Phật.

Bài viết trên là một số ý nghĩa câu niệm nam mô a di đà phật là gì và thông tin liên quan tới phật A Di Đà mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với các bạn.

Mong rằng qua đây của Đồ Thờ Hưng Vũ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nam mô a di đà phật nghĩa là gì này và áp dụng niệm được thành công và hiệu quả nhất trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *