Dát Vàng 9999 Chùa Thầy Thông Vĩnh Phúc

  • Nơi dát vàng: Tượng trong chùa
  • Chủng loại: Vàng 9999
  • Tỉnh thành: Vĩnh phúc
  • Thực hiện: Đồ Thờ Hưng Vũ