Dát Vàng 9999 Nhà A Phương Long Biên – Hà Nội

  • Thi công: Toàn bộ đồ thờ
  • Chủng loại vàng: Vàng 9999
  • Không gian: Nhà thờ
  • Thực hiện: Đồ Thờ Hưng Vũ