Tượng Thờ Cô Chín

  • Kích thước: Phụ thuộc diện tích không gian thờ
  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ vàng tâm…
  • Chất Liệu Sơn: Sơn Ta, sơn Pu
  • Chất liệu lót: Sơn son thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim