Sập Thờ Hương Đá Mẫu Tứ Linh-0017

  • Chất liệu gỗ: Hương
  • Nước sơn: Sơn PU, Vesni, thấp vàng, thếp bạc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế: Tứ linh
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ