Thầy Thích Giác Khang: Tiểu sử, cuộc đời, hành trình tu học

Thầy Thích Giác Khang là ai? Hòa Thượng Thích Giác Khang có những cuốn sách và bài giảng pháp nào hay và ý nghĩa? Hòa thượng Thích Giác Khang là một trong những nhà tu hành lỗi lạc, cả đời phụng sự cho sự phát triển của Phật giáo nước nhà

Thầy Thích Giác Khang đã giúp ccứu rỗi những người khó khăn, gặp vất vả trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng Đồ Thờ Hưng Vũ khám phá về tiểu sử, cuộc đời và hành trình tu học của thầy Thích Giác Khang nhé!

Thầy Thích Giác Khang là ai?

Hòa thượng Thích Giác Khang tên thật là Tô Văn Vinh, Thầy sinh năm 1941 tại thị xã Bạc Liêu. Xuất thân từ gia đình thuần nông cơ cực nhưng thầy vẫn nỗ lực học hành theo đuổi công việc dạy học tại một ngôi trường thuộc Cái Côn, tỉnh Cần Thơ.

Năm 1966, Hòa thượng xuất gia tu học với sự dẫn dắt của Bổn sư Đức Trí Sư Giác Như tại Tịnh xá Ngọc Vân tỉnh Trà Vinh. Năm 1971, thầy thọ giới tại Tịnh xá Ngọc Viễn – tỉnh Vĩnh Long pháp danh là Thích Giác Khang.

Ngày 30/3/2013, suốt một đời cống hiến dành cho Phật pháp, hòa thượng Thích Giác Khang viên tịch để lại sự mất mát to lớn cho nền Phật giáo Việt Nam và nhiều nỗi niềm tiếc thương vô hạn đối với đông đảo đệ tử, Phật tử, Tăng, Ni. Thiền sư mãi mãi là tấm gương sáng về một hòa thượng đức hạnh, và những giá trị mà thầy đã gây dựng sẽ tồn tại và soi sáng cho thế hệ đời sau.

Thầy Thích Giác Khang

Tiểu sử hòa thượng Thích Giác Khang

Hòa thượng Giác Khang thế danh Tô Văn Vinh sinh năm 1941 tại tỉnh Bạc Liêu. Hòa thượng là con thứ 8 trong gia đình. Thân sinh là cụ ông Tô Khanh và thân mẫu là cụ bà Trần Thị Vén. Hòa thượng tốt nghiệp Tú Tài và học Cao đẳng Sư phạm, khi ra trường đi dạy học ở Cái Côn – Cần Thơ.

Trong thời gian đi dạy học, Hòa thượng có nghiên cứu các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Cảm nhận lời Phật dạy qua câu “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, Hòa thượng ngộ được lý Bình đẳng của đạo Phật. Từ đó, sư thầy tiếp tục nghiên cứu sâu về giáo lý Phật giáo và đến tham vấn nhiều chư Tăng về sự xuất gia cũng như giáo lý Phật-đà. Hòa thượng cảm nhận được lòng từ bi của chư Phật qua giáo lý ăn chay và sau đó sư thầy Thích Giác Khang phát tâm trường chay.

 • Thấm nhuần lời Phật dạy và dạy ích của sự xuất gia giải thoát, đầu năm 1966, sư thầy Thích Giác Khang phát nguyện xuất gia tu học nương theo Bổn Sư là Đức Tri Sư Giác Như tại Tịnh xá Ngọc Vân tại tỉnh Trà Vinh. Cùng năm đó, Hòa thượng thọ giới Sa-di tại Tịnh xá Ngọc Vân – Trà Vinh.
 • Đến tháng 7/1971, sư thầy Thích Giác Khang thọ giới cụ túc Tỳ-kheo tại Tịnh xá Ngọc Viên – tỉnh Vĩnh Long, rồi luân chuyển đến các Tịnh xá giáo đoàn I tu học để góp phần cùng chư Tăng hoằng pháp độ sinh tại các trú xứ.
 • Đầu năm 1975, Hòa thượng theo đoàn Du Tăng Khất Sĩ của Đức Nhị Tổ và chư Tăng trong đoàn hành đạo tại tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Đến năm 1980, sư thầy theo đoàn hành đạo về huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Năm 1982, Hòa thượng về Tịnh xá Ngọc Vân – Trà Vinh tu học để phụ tiếp với Đức Tri sự Bổn Sư.

Không chỉ tại địa phương mà tại các đạo tràng có nhu cầu thỉnh pháp, Hòa thượng Thích Giác Khang đều đến để thuyết giảng chánh pháp như: Tịnh xá Ngọc Trường, Chùa Phước An, Chùa Phước Thành, Chùa Thanh Quang. Các tịnh xá ngoài tỉnh như: Tịnh xá Ngọc Lợi – Bạc Liêu, Tịnh xá Ngọc Viên – Vĩnh Long… Sau đó, đoàn hành hương đến Thái Lan để thăm viếng các chùa. Đoàn dừng chân khoảng 1 tuần và có ý đi Miến Điện để chiêm bái các Thánh tích.

Tuy nhiên, thời gian sau, sức khỏe của Hòa thượng Thích Giác Khang yếu dần, chư Tăng và quý Phật tử tận tình chăm sóc. Hòa thượng cảm nhận rằng mình không còn tại thế lâu dài được nữa, nên ngài trình tâm nguyện lên Hòa thượng Giác Giới – Tri Sự trưởng GĐ1 liễu tri để Hòa thượng tạo duyên tu học cho chư Tăng và chư Phật tử đạo tràng Tịnh xá Ngọc Vân. Vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 3 năm Quý Tỵ, Hòa thượng thu thần thị tịch, để lại vô vàn sự kính tiếc của chư Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử gần xa.

Thầy Thích Giác Khang

Tu học và giảng pháp thầy Thích Giác Khang

Về quá trình tu học và giảng pháp của Thầy Thích Giác Khang trải qua các giai đoạn:

Giai đoạn đầu tu học

Năm 1966, Ngài xuất gia theo hệ Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Vân tỉnh Trà Vinh. Ngài có 2 Bổn Sư là Nhị Tổ Giác Chánh và Đức Trị sự Giác Như. Từ năm 1968 đến năm 1983, Ngài theo Nhị Tổ Giác Chánh đi hành đạo khắp nơi ở miền Tây Nam bộ. Sư thầy Thích Giác Khang học “Chơn lý” và hành trì “Trú dạ lục thời” theo giáo lý Khất sĩ của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang.

Trong thời này, Hòa thượng thường xuyên nhập vào định tam thiền và tìm chỗ vắng vẻ nhập vào thiền định từ 7 – 9 tiếng nghiền ngẫm thuần thục bộ “Chơn lý”. Nhưng trong quá trình tu học, Ngài thấy bế tắc về Bát nhã, về con đường giải thoát và cảm thấy thất vọng vô cùng. Trong lúc chán nản, chợt nhìn trên kệ kinh thấy quyển “Đường vào hiện sinh” của Kisnamurti do Trúc Thiện dịch, Hòa thượng đã đọc và ngộ được Chân lý Bát nhã. Kể từ đó, sư thầy Thích Giác Khang tìm đọc những quyển do Trúc Thiên, hay cụ Mai Thọ Truyền dịch, Duy thức học của Giáo sư Thạc Đức, quyển Phật học tinh hoa của Nguyễn Duy Cần…

Năm 1983, do tình hình thời thế có sự thay đổi, Ngài trở về Tịnh xá Ngọc Vân. Đến năm 1985, Đức Trị sự Giác Như viên tịch, giao nhiệm vụ trụ trì lại cho Ngài. Tại đây, trong các buổi cúng hội, sư thầy giảng chuyên về Chơn lý và dạy tu thiền định đã thu hút rất đông chư phật tử.

Giai đoạn thứ 2

Sau thời gian giảng dạy, Hòa thượng Thích Giác Khang lâm trọng bệnh. Sau những ngày mê man, khi tỉnh dậy Ngài suy nghĩ trong thời buổi này tu pháp môn Thiền tông khó mà đắc Thánh quả. Chính vì vậy, Hòa thượng nghĩ rằng pháp môn Tịnh độ nếu hành đúng sẽ được vãng sanh về thế giới Cực lạc thì một đời sẽ thành Phật. Lúc đó, Ngài nhờ phật tử thỉnh quyển kinh A Di Đà của Tri Húc Đại Sư. Ngài đọc được câu thơ “có thiền, có tịnh như cọp mọc thêm sừng” của Đại Sư Vĩnh Minh và từ đó quyết định “Thiền-Tịnh song tu”.

Hòa thường Thích Giác Khang bắt đầu nghiên cứu các kinh sách về Tịnh độ tông như pháp môn Tịnh độ của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Niệm phật tập yếu của Ngài Thiền Tâm, Lá thư Tịnh độ của Ngài Quang Đại Sư… Sau đó, sư thầy giảng dạy thiền tông phối hợp với Tịnh độ tông cho phật tử. Trong các bài giảng dạy, Ngài đặt ra 6 câu hỏi về pháp môn Tịnh độ, phật tử từng bước trả lời các câu hỏi đó. Nhưng sau này, khi nhiều chùa thỉnh Ngài giảng trong các ngày Phật thất, Ngài đã thêm một câu hỏi nữa, đến nay là 7 câu hỏi về pháp môn Tịnh độ.

Giai đoạn thứ 3

Qua kinh Trung Bộ, Hòa thượng Thích Giác Khang đọc được bài kinh Sáu Sáu, thấy Đức Phật giảng thực tế đi vào trong cuộc sống, sau khi Đức Phật giảng xong có 60 vị Tỳ kheo đắc quả Alahán. Từ đây, mỗi ngày sư thầy phối hợp Duy thức giảng bài kinh Sáu Sáu. Tuy nhiên, Ngài thấy lối giảng này chưa được sáng tỏ, Ngài tiếp tục tìm chỗ ẩn tu để suy gẫm vào chiều sâu. Ngài tìm đến Sư Thức đang tu tịnh ở tỉnh Sa Đéc. Đây là vị Sư được Nhị Tổ quan tâm, cũng là vị Sư mà Ngài thường hay nhắc đến trong lúc giảng pháp.

Trong thời gian tịnh tu, Hòa thượng đặt thêm 4 câu hỏi nữa, tổng cộng là 10 câu hỏi của bài kinh Sáu Sáu. Ngài rất tâm đắc đoạn kinh Đức Phật chỉ dạy Ngài Anan nhận lại Bát nhã qua 6 căn ngay trong lúc đánh chuông. Bên cạnh đó, Ngài nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám dịch.

Sau khi kết thúc khóa giảng lần 2, Ngài thấy chưa vừa ý nên đã đi tịnh tu tại Đà Lạt, do phật tử Tịnh Giới cất cái cốc dưới thung lũng xa thành phố cho Ngài. Trong thời gian này, Hòa thường thường đi vào rừng sâu, suối, thác để nương cảnh tạo tâm.

Năm 2007, phật tử thỉnh Ngài giảng bài kinh Sáu Sáu lần 3. Ngài giảng bài kinh Sáu Sáu phối hợp giữa kinh Nguyên thủy, Đại thừa, Tiểu thừa. Ngài chọn kinh Thủ Lăng Nghiêm, Duy thức, bộ sách của cụ Nghiêm Xuân Hồng và pháp môn Tịnh độ lồng vào bài giảng kinh Sáu Sáu. Lần này, Ngài giảng đi vào chiều sâu của Bát nhã ứng dụng ngay trong thực tế cuộc sống.

Giai đoạn thứ 4

Trong giai đoạn này, sức khỏe của Hòa thượng Thích Giác Khang giảm sút. Ngài định an trí và thường nói cho một ít phật tử thuần thành là Ngài chọn Sư Minh Hiệp kế thừa Ngài, sau khi Ngài viên tịch Sư Minh Hiệp hướng dẫn Tăng chúng.

Tiếp đó, Ngài gọi vài phật tử kết tập lại bài giảng của Ngài qua 5 chuyên đề: Muốn vãng sanh về xứ Cực lạc của Phật A Di Đà có mấy điều kiện, Nhận thức về Tái sanh – Chứng ngộ – Vãng sanh, Khổ Đế về nhân sinh quan, Khổ Đế về Vũ trụ quan, Nhân quả và nghiệp. Các chuyên đề này được Ngài giám sát chặt chẽ lối hành văn có diễn đạt sáng tỏ giữa tư tưởng và Bát nhã hay không, có rơi vào ngũ ấm ma hay không.

Bên cạnh đó lo về thân để phật tử tu thiền định dễ dàng, đồng thời giúp đỡ người nghèo khó, Ngài lập ra quán cơm gạo lức từ thiện. Thêm vào đó, lo về tâm, Ngài lập Ban Hộ niệm giúp đở người sắp lâm chung được vãng sanh về thế giới Cực lạc. Kết quả được nhiều người vãng sanh lưu lại xá lợi.

Năm 2012, Phật tử thỉnh Ngài giảng bài kinh Sáu Sáu lần 4. Đợt giảng này rất đông phật tử mới, trong những buổi giảng đầu tiên Ngài đưa ra 3 câu chuyện: Tổ Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế, Sư Huyền Giác và Lục Tổ Huệ Năng, Bảy trạm xe để trắc nghiệm lại trình độ Phật pháp của phật tử. Ngài thường khuyên phật tử nên tổ chức đi đến sông lớn, biển Ba Động ngồi thiện định, để thấy được cảnh mông lung, bao la mà soi rọi lại tâm của mình. Sau khi trắc nghiệm xong, Ngài thấy cần phải quay trở lại giảng “Bài học vở lòng” đó là 4 đường ác và người trời dục giới cho đến lúc Ngài đi Ấn Độ.

Hòa thượng Giác Khang là một bậc tôn túc, chân sư đạo hạnh trong Hệ phái Khất Sĩ. Ngài đem cả cuộc đời phụng sự và hiến dâng cho đạo pháp. Đời Ngài là một tấm gương sáng, mẫu mực về hạnh tiết thực, xả ly, vô trụ và hướng đến đời sống đạo hạnh.

Giai đoạn cuối đời

Năm 2013, vào tiết tháng 3 nắng nóng kéo dài, thầy định đi tịnh tu ở Đà Lạt, thế nhưng có những Phật tử lại thỉnh thầy đi chiêm bái Thánh tích của Đức Phật tại Ấn Độ. Khi trở về, thầy bắt đầu lâm trọng bệnh.

Trong 5 ngày cuối đời, thân bệnh của thầy diễn biến từng bước y như thầy thường giảng pháp qua 3 thân đưa đến cảm giác, tư tưởng như thế nào.

Thầy Thích Giác Khang khi đó có cho mời Hòa Thượng Giác Giới là Trị Sự của Khất sĩ giáo đoàn 1 đến để thầy trình bày rõ nguyện vọng đó là “giao trụ trì lại cho Sư Minh Hiệp sau khi thầy viên tịch”.

Trong thời gian này, các chư thiên mời thầy giảng pháp lần cuối. Lúc thầy mở mắt ra, chúng Phật tử chăm sóc thầy hỏi rằng: “Hồi nãy Sư nói gì mà chúng con nghe Sư giảng bài kinh Sáu Sáu rất rõ”. Thầy nói rằng thầy đang giảng kinh ở cõi Sắc.

Thì khi đó chúng Phật tử đòi đi theo thầy nghe giảng pháp ở cõi trời Sắc giới. Thầy nói rằng mấy ông làm sao nhập định được mà đòi đi theo.

Đến tối ngày 29 và qua ngày 30 tháng 3 âm lịch, thầy bắt đầu đi vào cõi mông lung, do đó các máy không đo được mạch và áp huyết của thầy.

Thế nhưng thầy vẫn còn rất là tỉnh táo. Sáng ngày 30/3, bác sĩ Tùng đến chăm sóc cho thầy rồi nói “Bây giờ tùy Sư, Sư muốn chết thì chết, Sư muốn sống thì sống, chứ mạch và áp huyết như thế này thì người thường đã chết từ lâu rồi”.

Thầy cười và nói rằng: “Cám ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ quá, không sao đâu.” Gần đến 3 giờ chiều, thầy dặn dò chúng Tăng ni và Phật tử đôi điều rồi căn dặn tổ chức tang sự cho thầy phải thật giản đơn để không hoang phí tiền bạc. Thầy viên tịch vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 30/3/2013.

Hòa thượng Thích Giác Khang viên tịch đã để lại nhiều ấn chứng như bắt đầu châm ngọn lửa hỏa táng, hào quang rực rỡ tỏa sáng bao quanh kim quan, tỏa sáng trên tháp hỏa và hào quang tỏa sáng cả bầu trời, ngoài ra thân xác của thầy khi hỏa táng xong còn để lại vô số xá lợi đủ màu sắc.

Thầy Thích Giác Khang

Tóm tắt hành trình tu tập của hòa thượng Thích Giác Khang

Dưới dây là tóm tắt tiểu sử hành trình tu tập của hòa thượng Thích Giác Khang:

 • Năm 1966, thầy xuất gia theo hệ phái Khất Sĩ tại Tịnh xá Ngọc Vân thuộc tỉnh Trà Vinh.
 • Năm 1968 – 1983, tiếp thu “Chơn lý” và hành trì “Trú dạ lục thời” của Tổ sư Minh Đăng Quang.
 • Năm 1983, trở về Tịnh xá Ngọc Vân.
 • Năm 1985, tiếp quản vị trí trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân
 • Một thời gian sau, sư thầy Thích Giác Khang bắt đầu nghiên cứu các kinh điển về Tịnh Độ tông như Tịnh Độ của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Niệm Phật Tập Yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm, Tịnh Thư của Hòa Thượng Quang…
 • Thầy bắt đầu giảng dạy Thiền tông phối hợp với Phật giáo Tịnh Độ đến tăng ni và Phật tử. Trong bài giảng của mình, thầy đặt 6 câu hỏi về pháp môn Tịnh độ, đến nay là 7 câu về pháp Tịnh Độ.
 • Trong thời gian tịnh tu, thầy đặt thêm 4 câu hỏi, tổng cộng là 10 câu trong kinh Sáu Sáu.
 • Sau khi khá giảng thứ 2 kết thúc, thầy Thích Giác Khang vẫn chưa hài lòng nên đã đi tịnh tu ở Đà Lạt.
 • Năm 2007, thầy giảng Sáu Lục Kinh kết hợp kinh Nguyên Thủy, Đại Thừa và Tiểu Thừa.
 • Khi sức khỏe ngày một đi xuống, thầy có nguyện vọng giao lại giao lại trụ trì cho Thầy Minh Hiệp sau khi viên tịch.
 • Năm 2012, thầy giảng bài kinh Sáu Sáu lần thứ 4 thu hút rất đông Tăng ni, Phật tử mới.
 • Tháng 3/2013, chiêm bái Thánh tích ở Đức Phật tại Ấn Độ. Khi trở về, thầy Thích Giác Khang lâm trọng bệnh.
 • Lúc 15 giờ 30 phút ngày 30/3/2013, sư thầy Thích Giác Khang viên tịch.

Thầy Thích Giác Khang ở chùa nào?

Sư thầy Giác Khang trụ trì tại Tịnh Xá Ngọc Vân ở Trà Vinh. Xuất thân là một vị sư tu theo dòng của sư Minh Đăng Quang. Là một vị sư rất đáng kính, Sư giữ giới luật rất tinh nghiêm.

Năm 1966, Thầy xuất gia theo hệ Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Vân tỉnh Trà Vinh. Cùng năm đó, Hòa thượng thọ giới Sa-di tại Tịnh xá Ngọc Vân – Trà Vinh. Sau thời gian tu học ở nhiều nơi, năm 1982, Hòa thượng về Tịnh xá Ngọc Vân – Trà Vinh tu học để phụ tiếp với Đức Tri sự Bổn Sư. Năm 1985, tiếp quản vị trí trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân. Sau khi viên tịch, xá lợi của thầy vẫn được lưu giữ tại đây cho đến nay.

Tịnh xá Ngọc Vân nằm tại địa chỉ 260 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, thuộc hệ phái Khất sĩ và Giáo đoàn 1.

Được thành lập từ năm 1952 dưới sự khởi xướng của Tổ sư Minh Đăng Quang, tịnh xá hiện nay do Thượng tọa Thích Giác Khang trụ trì.

Kiến trúc của tịnh xá Ngọc Vân mang đặc điểm đơn giản, với hình dạng bát giác tượng trưng cho Bát chánh đạo theo truyền thống xây dựng của hệ phái Khất sĩ. Các công trình xây dựng sử dụng vật liệu chủ yếu là vách ván và mái lợp tôn, theo lối chồng diêm.

Trung tâm của tịnh xá là thánh đường thờ tượng đức Bổn sư Thích Ca, được đặt trong tháp tam cấp, và phía sau là không gian thờ di ảnh của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Tác phẩm và bài thuyết giảng nổi tiếng của thầy Thích Giác Khang

Một số tác phẩm và bài thuyết giảng hay mà các phật tử có thể tìm xem gồm:

Sách nổi tiếng

Hòa thượng Thích Giác Khang sinh thời đã cho ra đời nhiều tác phẩm và nhận được sự kính nhận mạnh mẽ từ đông đảo Phật tử, Tăng, Ni. Các tác phẩm nổi bật của thầy bao gồm:

 • Nhận thức về nhân quả và nghiệp.
 • Nhận thức về tái sinh, chứng ngộ và vãng sanh.
 • Muốn vãng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà có mấy điều kiện?
 • Khai thị và phát nguyện vãng sanh.
 • 7 câu hỏi tìm hiểu về Pháp môn Tịnh Độ.

Các bài thuyết pháp hay của thầy

Sau đây là tổng hợp một số bài thuyết pháp hay của Thầy Thích Giác Khang:

Niệm Phật cách nào để được nhất tâm

Bảy câu hỏi quan trọng dành cho Phật Tử

Làm thế nào tự cứu lấy mình

Cả đời người chỉ gói gọn trong tiến trình ngũ uẩn

Tại sao thông minh

Trên đây là một số thông tin về Thầy Thích Giác KhangĐồ Thờ Hưng Vũ muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm tiểu sử, cuộc đời và lịch sử tu hành của Hòa Thượng Thích Giác Khang.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin khác thì hãy đón đọc những bài viết mới của chúng tôi nhé!

Có thể bạn quân tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *