Tượng Ngũ Vị Tôn Quan 07

  • Kích thước: Từ 47cm đến 1m40
  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ vàng tâm…
  • Chất Liệu Sơn: Sơn Ta, sơn Pu
  • Chất liệu lót: Sơn son thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ