Ngũ Vị Tôn Ông (Quan) gỗ mít 031

  • Kích thước: Phụ thuộc diện tích không gian thờ tự
  • Chất liệu: Gỗ mít
  • Chất Liệu Sơn: Sơn Ta, sơn Pu
  • Chất liệu lót: Sơn son thếp vàng, thếp bạc phủ hoàng kim