Khám Thờ Gia Tiên Gỗ Mít Sơn Thếp KT-14

  • Chất liệu gỗ: Mít
  • Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng
  • Nước sơn: Sơn thếp vàng, thếp bạc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ