Ỷ Thờ Thếp Vàng 9999 Của Anh Hùng Hà Đông

  • Chủng loại: Ngai – ỷ thờ
  • Chất liệu: Vàng 9999
  • Nơi thờ cúng: Bàn thờ gia tiên
  • Thực hiện: Đồ Thờ Hưng Vũ