Ỷ Thờ Thếp Vàng 9999 Của Anh Hùng Hà Đông

Giá: liên hệ

Người Việt Nam từ xưa tới nay có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vì thế dòng họ nào,

gia đình nào cũng có không gian riêng để thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Trước không gian thờ cúng linh thiêng ấy,

Ngai , ỷ thờ thường là nơi tượng trưng an vị các thần nhân ,

0908.867.888