Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm Đẹp Nhất Hiện Nay Tại Xưởng

Tượng Phật Bà Quan Âm là tượng đại diện cho Bồ Tát Quan Âm trong tín ngưỡng Phật giáo. Quan Âm được coi là vị Bồ Tát biết thương xót và giúp đỡ mọi người trong khổ đau và khó khăn. Tượng Phật Bà Quan Âm thường được khắc hoặc chạm từ đá, gỗ, kim loại hoặc nhiều chất liệu khác. Tượng thường có hình dáng của một người phụ nữ với bàn tay giơ lên, cầm hoa sen hoặc vòng chuỗi, biểu tượng cho tình yêu thương và từ bi.

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm Đẹp Nhất Hiện Nay Tại Xưởng

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời quá khứ lâu xa về trước, đức Quán Thế Âm làm thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Thời bấy giờ có đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai hiểu được đạo lý vô thượng, Vua và Thái tử phát tâm Bồ-đề rộng lớn, nguyện tu các hạnh Bồ tát, mong thành Phật quả để phổ độ chúng sanh.
Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Khởi đầu đức Vua và Thái tử làm người thí chủ chân thành cúng dường các thứ y phục, thuốc men, vật thực, mùng mền và tất cả các món cần dùng lên đức Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng trong suốt 3 tháng.

Nhờ nhất niệm tinh chuyên, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm chứng thành quả Phật và phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ khắp cả chúng sanh,

Ngài liền thành Phật hiệu là A-di-Đa,ࠧ郡o chủ cõi Tây Phương Cực lạc.

Thái tử công hạnh cũng tròn đầy viên mãn cũng về cõi Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tát hiệu là QUÁN-THẾ-ÂM cùng với Phật A-DI-ĐÀ tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực lạc.

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm Đẹp Nhất Hiện Nay Tại Xưởng. Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát

Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát
  • Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng
  • Thế là cõi đời, cỏi hữu tình thế gian.
  • Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra.
  • Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn.

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét và nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sanh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy
Vì vậy gọi là  Quan Thế Âm. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, nên trong kinh điển còn gọi là Quán tự tại Bồ tát.

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Quan Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu thầm kín thiết tha từ tâm khảm chúng sanh trong thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt dến với mọi loài,
nói cách khác là tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát, Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát .

Trong năm, có ba lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Hằng năm phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thật trang nghiêm vào các ngày : 19/2, 19/6 và 19/9 đều theo Âm lịch.
  • Ngày 19/2 là vía QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SANH
  • Ngày 19/6 là vía QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO
  • Ngày 19/9 là vía QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA
 Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm

Trên đây là thông tin mà Đồ Thờ Hưng Vũ đã chia sẻ. Hy vọng qua nội dung trên bạn sẽ có kiến thức cần thiết về sản phẩm mong muốn!

Thông tin liên hệ

Đồ Thờ Hưng Vũ

Địa chỉ: 36 Xóm Ngã Tư – Xã Sơn Đồng – Huyện Hoài Đức – Tp. Hà Nội

Hotline – Zalo: 0908.867.888

Số điện thoại: 0907.200.988

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *