Chú Đại Bi 21 biến chữ to đọc nhanh | Lời kinh tiếng Việt và Phạn

Chú đại bi 21 biến được coi là một bản kinh Phật cứu khổ, tiêu nghiệp. Khi người Phật tử thành tâm trì tụng kinh chú đại bi 21 biến, họ sẽ biến những ước nguyện của mình thành hiện thực

Lời kinh chú đại bi 21 biến chữ to được trì tụng để cầu cho chúng sinh được an vui, tiêu trừ bệnh tật. Đó cũng là đoạn trừ mọi ác nghiệp, đoạn trừ chướng ngại. Việc này giúp thành tựu đạt được mọi căn lành, đoạn trừ sợ hãi. Làm giàu, sống lâu hơn và thực hiện mọi mong muốn của bạn.

Chú đại bi 21 biến tiếng Phạn

Chú đại bi 21 biến có nói đến tụng Thanh Cảnh Quán Âm. Theo Kinh Đại Bi Tâm Dharan, Bồ Tát Quán Thế Âm đã trì tụng thần chú này cho chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên và các vị vua đến yết kiến.

Cũng như “Úm ma ni bát ni hồng” rất phổ biến ngày nay. Thần Chú Đại Bi là một thần chú phổ biến với Bồ tát Quán Thế Âm ở Đông Á. Thần chú này thường được sử dụng để bảo vệ hoặc thanh lọc, trả thù và gia trì. Công đức của người trì tụng thần chú là vô lượng.

Tụng Chú đại bi 21 biến bằng tiếng Phạn, còn được gọi là Tâm Đại Bi. Đây là một thần chú về công đức bên trong của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tiếng Phạn là nguyên ngữ của Chú Đại Bi nên có nguyên bản và âm điệu không bị biến đổi hay dịch sai khi sang các ngôn ngữ khác. Bồ-tát Quán Thế Âm trì tụng thần chú này ngày trước các chư Phật, Bồ-tát, chư Thiên, các vị vua,…

Niệm thần chú này, Quán Thế Âm Bồ tát liền nghĩ đến chúng sinh, mong họ luôn được hạnh phúc. Bên cạnh đó là hóa giải bệnh tật, mang lại cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Không chỉ vậy mà còn tiêu trừ kiếp trước, nghiệp chướng của kiếp trước.

Do tiếng Phạn có nhiều cấu trúc ngữ âm đặc biệt nên thường đồng âm với từ Brahma. Nó ảnh hưởng đến bộ não của người đọc và nghe và có những hiệu ứng rung động đặc biệt giúp làm dịu tâm trí hiệu quả hơn nhiều so với các ngôn ngữ khác.

Tương tự như các Chú Đại Bi tiếng Việt khác, việc trì tụng Chú Đại Bi tiếng Phạn mang một ý nghĩa rất to lớn. Vì tụng chú giúp thế gian tiêu trừ tội chướng, nghiệp chướng như tội ngũ nghịch, phạm giới, tội ác, phá chùa công đức,…

Khi tụng chú Đại Bi tiếng Phạn cho tâm hồn con người luôn được bình an, không lo âu, mệt mỏi. Điều này giúp bớt căng thẳng khó khăn trong cuộc sống. Tung mỗi ngày bạn sẽ cảm thấy tâm hồn luôn thoải mái, thư thái.

Nhờ vậy mà Bồ tát Quán Thế Âm che chở cho ta không bị chết oan, không gây tai nạn hay gieo rắc niềm đau cho người khác.

Trong quá khứ, chúng sinh trên khắp thế giới đã trì tụng Đại Thần chú tiếng Phạn theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Người dân không phải nếm trải mất mát, đau buồn hay gia đình ly tán.

Bằng cách trì tụng và hiểu câu chú tiếng Phạn Đại Bi, bạn có thể làm sáng tỏ nhiều điều khác nhau. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về cuộc sống này cũng như cách mọi người được đối xử.

Nhiều người thấy rằng tụng chú Đại Bi tiếng Phạn cũng giúp trở nên sáng suốt. Hay ngoài ra là thông thoáng đầu óc hơn và có thể khai mở mọi thứ. Nhờ đó, có thể đưa ra nhiều quyết định phù hợp với lẽ tự nhiên trong cuộc sống.

Đồng thời Bồ Tát Quán Thế Âm cũng bảo hộ hộ niệm cho họ tránh xa những điều ác và những cám dỗ của cuộc đời. Khi đó bạn sẽ luôn có tâm trạng tích cực, luôn yêu thương. Không chỉ vậy mà còn hạnh phúc, tại thế không đau khổ hay bất hạnh.

Chú đại bi 21 biến tiếng Việt

Chú Đại Bi 21 biến tiếng Việt là một câu thần chú được trích ra từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn, Tâm Đại Bi, Kinh Đà Ra Ni.

Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng diễn giải kinh này trong một buổi Pháp hội với sự hiện diện của tất cả chư Phật, Bồ tát, chư thiên và các vị vua.

Như vậy, Chú Đại Bi là miệng vàng của Bồ Tát Quán Thế Âm, giải trừ nghiệp chướng của chúng sanh.

Ngài cũng hứa rằng những chúng sinh trì tụng Chú Đại Bi sẽ không bị đọa vào ba đường ác, được vãng sanh về cõi Phật, hoặc đạt được vô số tam muội hùng biện.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu chúng sinh không trì tụng vì những điều không lành mạnh hoặc không trì tụng thần chú một cách chân thành, thì việc trì tụng là vô hiệu. Nếu trong đời này mọi dục vọng vẫn không được toại nguyện, thì chỗ ở ấy không thể gọi là tâm đại bi tâm.

Điều cần lưu ý là trước khi trì tụng Chú Đại Bi Trụ, người Phật tử phải chuẩn bị tâm mình bằng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh. Vì vậy người Phật tử nên ngồi trong tư thế ngay thẳng, giống như ngồi đối diện với Đức Phật, để tịnh hóa thân và nghiệp.

Miệng không được nói bậy, phải nghiêm chỉnh, không được cười đùa vì khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý chí không nên tan biến, chỉ nên chuyên tâm trì tụng để thanh lọc tâm nghiệp.

Bên cạnh đó, người Phật tử hãy giữ vững thái độ, niềm tin, tình yêu thương vào khả năng che chở, hỗ trợ tuyệt đối của Bồ tát Quán Thế Âm để hướng nghị lực của mình tiến bước về phía an lạc. Giác ngộ từ sự tỉnh táo.

Chú Đại Bi gồm 84 bài trong đó có 415 chữ. Nếu bạn đọc 1 bài báo, nó được tính là 1 biến. Nếu bạn trì chú Đại Bi 21 biến, nghĩa là bạn phải tụng đi đọc lại bài kinh 21 biến.

Trước khi tụng 21 biến chú Đại Bi, người Phật tử phải chuẩn bị tâm với ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh để thân nghiệp tịnh hóa, ngồi ngay ngắn, ngồi ngay ngắn như khi ngồi trước Phật.

Lời kinh chú đại bi 21 biến chữ to

Quán Thế Âm Bồ tát hứa với chúng ta:

“Nếu hành giả biết chánh niệm hộ pháp, có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, Ta sẽ độ các thần giáo yểm hộ ngươi mọi chuyện thành công, sức khỏe, công danh dồi dào.”

Sau đây là lời kinh 84 câu chú đại bi:

Chú Đại Bi 21 biến

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

 1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
 2. Nam Mô A Rị Da
 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
 7. Án
 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
 9. Số Đát Na Đát Tỏa
 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
 15. A Thệ Dựng
 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
 17. Ma Phạt Đạt Đậu
 18. Đát Điệt Tha
 19. Án A Bà Lô Hê
 20. Lô Ca Đế
 21. Ca Ra Đế
 22. Di Hê Rị
 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
 24. Tát Bà Tát Bà
 25. Ma Ra Ma Ra
 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
 30. Đà Ra Đà Ra
 31. Địa Rị Ni
 32. Thất Phật Ra Da
 33. Giá Ra Giá Ra
 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
 35. Mục Đế Lệ
 36. Y Hê Y Hê
 37. Thất Na Thất Na
 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
 39. Phạt Sa Phạt Sâm
 40. Phật Ra Xá Da
 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
 43. Ta Ra Ta Ra
 44. Tất Rị Tất Rị
 45. Tô Rô Tô Rô
 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
 48. Di Đế Rị Dạ
 49. Na Ra Cẩn Trì
 50. Địa Rị Sắc Ni Na
 51. Ba Dạ Ma Na
 52. Ta Bà Ha
 53. Tất Đà Dạ
 54. Ta Bà Ha
 55. Ma Ha Tất Đà Dạ
 56. Ta Bà Ha
 57. Tất Đà Du Nghệ
 58. Thất Bàn Ra Dạ
 59. Ta Bà Ha
 60. Na Ra Cẩn Trì
 61. Ta Bà Ha
 62. Ma Ra Na Ra
 63. Ta Bà Ha
 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
 65. Ta Bà Ha
 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
 67. Ta Bà Ha
 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
 69. Ta Bà Ha
 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
 71. Ta Bà Ha
 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
 73. Ta Bà Ha
 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
 75. Ta Bà Ha
 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
 77. Nam Mô A Rị Da
 78. Bà Lô Yết Đế
 79. Thước Bàn Ra Dạ
 80. Ta Bà Ha
 81. Án Tất Điện Đô
 82. Mạn Đà Ra
 83. Bạt Đà Dạ
 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng).

Bàn thờ khi đọc kinh chú đại bi 21 biến chữ to

Bạn nên có một không gian yên tĩnh, riêng tư để lập bàn thờ Bồ Tát. Bàn thờ nên có hình tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Nếu không có, bạn có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm nào mà bạn hiện có.

Tượng Bồ Tát nên hướng mặt ngài về phía Tây. Tuy không bắt buộc nhưng bàn thờ nên có hoa tươi, trái cây, hương và nước. Đèn phải luôn sáng trong khi cầu nguyện. Lý do cây có thể được sử dụng để đưa ra một tuyên bố.

Ngồi lạy khi tụng kinh chú đại bi 21 biến chữ to

Mọi người nên có một tư thế ngồi hoặc đơn giản hơn là một tấm vải bông sạch gập lại và ngồi lên hoặc một tấm nệm vải bông.

Người tập phải ngồi kiết già, nhưng nếu khó có thể ngồi bán ngồi (hai chân bắt chéo, chân phải gác lên chân trái hoặc ngược lại).

Khi đó lòng bàn tay úp, bàn tay ngửa, ngón tay cái chạm vào nhau. Bạn nên he hé mắt, nếu nhắm lâu thì dễ buồn ngủ, nhưng mở ra lại không tập trung.

Cúi đầu là một nghi thức để thể hiện sự tôn trọng và tôn kính. Mỗi thời đại có một cách thể hiện lòng thành kính với Đức Phật khác nhau. Sự thờ phượng của người Trung Quốc cổ đại có nhiều thiếu sót và không phù hợp với không khí của một thiền đường.

Trong kiểu hành lễ này, mỗi người hành lễ chiếm một diện tích đủ rộng để đứng và quỳ. Điều này gây trở ngại cho những thiền đường nhỏ.

Đứng và quỳ tạo ra âm thanh của chuyển động, tiếng sột soạt của quần áo. Những chuyển động này cũng có thể giải phóng bụi, vi khuẩn mang theo quần áo, mùi cơ thể. Đặc biệt là ở vùng khí hậu nóng, môi trường mất vệ sinh và ô nhiễm mà chúng ta cần hít thở.

Chưa kể việc đứng quỳ lộn xộn ở những tư thế rất xấu xí… Vì vậy trong buổi lễ chúng ta có thể thực hành cách lạy tương đối đơn giản. Chỉ lạy, giữ tư thế này một lúc, niệm câu “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát” rồi ngồi xuống.

Cách thức tụng chú đại bi 21 biến chữ to

Phải giữ gìn vệ sinh thân thể, tắm rửa thường xuyên, thay quần áo sạch sẽ, không để người có mùi hôi. Trước khi trì chú cũng nên đánh răng, súc miệng sạch sẽ,.Nếu trước đó có đại tiện, tiểu tiện thì nên rửa tay trước khi trì tụng.

Tóm lại, “tuân theo giới luật ở chỗ thanh tịnh, tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục sạch sẽ, treo đèn thắp đèn. Bên cạnh đó là dùng hương hoa thức ăn cúng dường, nhất tâm nhất định”. Đây là điều kiện lý tưởng để hành giả trì Chú Đại Bi.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Bồ tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai điều khi tụng Chú Đại Bi. Đó là thành tâm không hại người. Bằng cách này, hành giả có thể trì tụng bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép.

Trên xe, trên tàu, trên máy bay, tại sở làm, tại nhà… Với lòng thành kính, tâm ta lúc đó hòa với câu niệm để hòa vào Pháp Giới. Mà ta có thể vào cõi Phật mười phương. Như Bồ tát đã nói với chúng ta, mỗi khi chúng ta trì chú Đại Bi. Mười phương chư Phật đều đến ghi nhận.

Chú Đại Bi nên được trì tụng lớn tiếng, với giọng trầm và mạnh mẽ, với hơi thở bụng nhanh và liên tục. To ở đây không có nghĩa là chúng ta hét lên mà giọng nói phải rõ ràng, đủ nghe, không bị rè và to.

Lợi ích khi tụng kinh chú đại bi 21 biến chữ to

Thần chú này giúp cho những ai lầm đường lạc lối sớm giác ngộ, chuyển tâm chuyển ác thành thiện. Sau khi đã phạm tội, nếu thành tâm sám hối, tất cả sẽ được rửa sạch và trở về con đường chân chính.

Người bệnh nặng hay người già bệnh tật nếu siêng trì niệm thì chết được bình an. Chóng được tự tại và về Phật giới sớm hơn.

Đó là một câu thần chú tận tụy cứu thoát khổ đau, không sợ hãi, với lòng từ bi bao la, quảng đại và hoàn hảo. Nếu siêng năng trì tụng thần chú thì sẽ được thêm nhiều công đức, tiêu trừ vô lượng tội lỗi, hướng tâm làm việc thiện,…

Đó là lý do tại sao thần chú cũng được sử dụng trong các nghi lễ và nghi lễ tụng niệm của Phật giáo Đại thừa. Để hiểu và lĩnh hội được trọn vẹn nội dung của thần chú, mỗi chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp và nhiều cửa phật.

Tuy nhiên, trong Phật giáo, đạt giác ngộ hay không còn tùy thuộc vào căn cơ và nghiệp lực của mỗi người. Từ đó, hành giả có thể giải thoát họ. Hoặc được các bậc Thầy, chư Phật, chư Bồ tát hướng dẫn để họ đi đúng con đường thực hành chánh pháp.

Chức năng của thần chú bắt nguồn từ lời hứa của Đức Quán Thế Âm. Khi chúng sinh trì tụng thần chú, họ được tái sinh trong thế giới Phật và không rơi vào con đường của quỷ và súc sinh.

Nếu những người phạm mười điều ác hay nhiều việc ác siêng trì chú, thì sẽ sớm bị tiêu diệt. Vì với thần chú này, mười phương chư Phật chứng giám hộ niệm, tội chướng đều được tiêu diệt.

Do đó, ai trì tụng thần chú này một cách chân thành sẽ đạt được những điều mong muốn. Bởi vì sức mạnh của thần chú này được lặp đi lặp lại khắp thế giới dục lạc.

Chú Đại Bi 21 biến

Cho nên con người, dù ở cảnh giới nào, đều muốn có một cuộc sống lâu dài. Bên cạnh đó là an lạc và hạnh phúc giống như Đức Quán Thế Âm mong muốn. Đau khổ là một sức mạnh mà nhiều người nhìn thấy.

Vì trong lúc gian nguy, lúc thử thách, trên bước đường đau khổ. Hay trong trường hợp đau đớn, tuyệt vọng và thê thảm nhất.

Khi đó, người ta không còn cách nào khác là phải tin Quán Thế Âm Bồ Tát. Thông qua thần chú của mình, ông đã giúp nhiều người vượt qua mọi đau khổ và tìm thấy hạnh phúc và bình an.

Giáo lý nhà Phật nói rằng “mọi thứ trong cuộc sống này không phải là ngẫu nhiên”. Vì vậy, những người trong chúng ta khi trải qua hoạn nạn cần phải hiểu tại sao chúng ta bị vào đó và những người khác thì không?

Tất cả những đau đớn, bất hạnh, xiềng xích ngục tù, nghèo đói, bệnh tật. Mọi điều trong kiếp này đều do bạn gây ra từ kiếp trước và giờ là lúc bạn phải trả lại.

Vì vậy, Chú Đại Bi 21 biến còn được gọi là Diệt Ác Thú. Vì thần chú này có những công năng mà chỉ người có lòng từ bi đặt mình vào hoàn cảnh sống ở những nơi nguy hiểm. Đặc biệt nơi rừng thiêng, nước độc, trong những tình huống đe dọa đến tính mạng hàng ngày.

Bằng cách niệm chú mọi thứ nguy hiểm sẽ dần biến mất. Trong tâm luôn có một nguồn năng lượng khiến ngay cả những sinh vật xấu xa như báo, rắn cũng phải tránh xa.

Khác với những người bình thường, chức năng của Thần Chú Đại Bi rất quan trọng đối với hành giả. Đặc biệt là khi nói đến sự tự chủ và tốc độ cao nhất ở thế giới bên trên.

Đối với những người tu khó hành thiền vì tâm loạn động, bất an và hoảng hốt. Hay những người hoang mang và bất ổn trong lúc hành thiền… Nếu mấy pháp không giúp được thì Chú Đại Bi là “liều thuốc” giúp tâm thoát khỏi ưu tư phiền não.

Từ đó, hành giả có thể đi vào thế giới thiền định một cách nhanh nhất. Nhờ có một quá trình thiền định tốt, bài tập cũng trở nên hiệu quả hơn. Sau đó, nó đưa bài tập đến các giai đoạn sau.

Tuy nhiên, quá trình tu tập nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào nghiệp lực của mỗi người. Ví như Bồ-tát Quán Thế Âm chỉ nghe một lần, liền từ đầu đi đến tám cõi.

Vì vậy, người Phật tử nếu là người tu tập thì việc trì tụng chú phải dựa trên tình yêu thương chúng sinh. Bên cạnh đó là niềm tin, sự chân thành, trung thành, tinh tấn và đúng nghi thức. Vì nếu bạn tin vào khả năng của mình thì sẽ rèn luyện được.

Người tu luyện có thể thực hành, thiền định và tập trung vào việc đạt được hạnh phúc. Những điều bình yên trong thế giới loài người. Từ đó, hành giả cũng dễ dàng tiến từng bước đến giải thoát và giác ngộ.

Tổng kết

Chắc chắn bạn có thể định nghĩa rõ ràng hơn kinh Chú Đại Bi 21 biến chữ to là gì. Để cho tâm hồn được yên nghỉ trong thần trí. Bạn hãy cầu bình an cho chính bạn, bạn phải tập trung vào việc tụng chú Đại Bi cho đúng. Có như vật mọi công đức bạn đều có thể tu luyện được. Bởi Phật chưa bao giờ từ bỏ ai đã theo người cầu hộ bình an cho chúng sinh.

Trên đây là một số thông tin về Chú Đại Bi 21 biếnĐồ Thờ Hưng Vũ muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về lời kinh chú đại bi 21 biến chữ to cũng như tiền thân của Phật ở nơi này nhé!

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin khác thì hãy đón đọc những bài viết mới của chúng tôi nhé!

Xem thêm sản phẩm của chúng tôi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *