Án Gian Sen Chiện Phun PU-0042

  • Chất liệu gỗ: Dổi, mít, hương, gụ, …
  • Nước sơn: Sơn PU
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế: Hoa sen
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ