Tứ Đại Thiên Vương Trong Phật Giáo Bao Gồm Những ai ?

Tứ Đại Thiên Vương Phật giáo có trách nhiệm hộ trì thế giới, duy trì sự an lạc, luôn học hỏi để biết nhiều, nhìn thấu mọi vật, giúp xã hội phát triển không ngừng.

Vậy Tứ đại Thiên vương là ai? Tứ đại Thiên vương trong đạo Phật gồm những ai? Bài viết này sẽ giải đáp cho chúng ta những thắc mắc ấy.

Tứ Đại Thiên Vương Phật giáo có trách nhiệm hộ trì thế giới, duy trì sự an lạc, luôn học hỏi để biết nhiều, nhìn thấu mọi vật, giúp xã hội phát triển không ngừng,… Đây đều là những điều chính để tạo cảnh giới Cực Lạc và cũng là tâm nguyện của chư Phật.

Thiên Vương là gì ?

Thiên Vương được coi là người canh giữ thế giới và thường thường tượng của các ngài sẽ được thờ trong các chùa. Truyền thuyết cho rằng các Thiên Vương thường sống trên núi Tu-di. Các Ngài canh giữ thế giới và Phật Pháp.

Tứ đại thiên vương được xem là những người canh giữ thượng giới, bảo vệ nhân gian, chống lại tà ma ác quỷ và tứ đại thiên vương đều là những vị thần có pháp lực vô cùng cao cường.

Các vị thiên vương chiến đấu chống cái ác và bảo vệ những nơi Phật pháp được truyền bá. Thân thể các vị thiên vương sẽ được áo giáp che chở, đầu mang giáp sắt. Tứ đại thiên vương còn được dân gian thường gọi là “Tứ đại Kim cương”. Các Thiên vương ngoài việc giữ gìn Phật pháp còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hoà. Vì thế các Thiên vương cũng được gọi là “Hộ thế Thiên tôn”.

Đông Thiên Vương – Trì Quốc:

Đông Thiên Vương tên của Ngài là Đa La Tra, ngài ngụ tại khu vực phía Đông núi Tu Di, vùng đất được làm hoàn toàn bằng vàng

Thiên Vương Trì Quốc có trách nhiệm trì hộ đát nước. Là người sinh sống trong một quốc gia cần có phải có nghĩa vụ, tinh thần trách nhiệm.

Cụ thể là Ngài giúp duy trì sự bình an, ổn định đất nước để mọi người có thể yên ổn làm ăn, an cư lạc nghiệp.

Ngài còn có nhiệm vụ tận tâm, dốc sức bảo vệ đất nước, giúp duy trì hòa bình, sự ổn định.

Quan trọng nhất là giúp đất nước có cuộc sống bình an, ổn định và phồn vinh, “dân giàu nước mạnh”.

Đây cũng chính là đạo lý mà người đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đất nước hộ trì dân cần hướng tới

Tứ Đại Thiên Vương

Tây Thiên Vương – Quảng Mục

Tên của Quảng Mục Thiên Vương là Tỳ Lưu Bát Xoa. Ngài ngự tại vùng đất bằng bạc Trắng.

Tây Thiên Vương được gọi là Quảng Mục, gắn liền với chữ “Thuận” bởi ngài có khả năng quan sát tất cả mọi sự vật, sự việc trên toàn cõi thế gian bằng ánh mắt thanh tịnh của mình.

Tay ngài có quấn một con xích long hoặc cẩm một sợi dây màu đỏ

Dù là xích long hay dây quấn đỏ đều đều mang ý nghĩa là thuần phục chúng ma, thuần phục ngoại đạo bằng thiện ý của Ngài.

Ngài giúp họ cải tà quy chánh, quy kính tam bảo, giúp họ thay đổi trở nên tốt hơn trong tam giới.

Nam Thiên Vương – Tăng Trưởng

Nam Thiên Vương có tên là Tỳ Lưu Ly. Tăng Trưởng Thiên Vương ở tại khu vực phía Đông của dãy núi Tu Di, vùng đất làm bằng lưu ly.

Nhiệm vụ, trọng trách của Tăng Trưởng Thiên Vương là hộ trì thế giới Ta Bà.

Mang hàm ý không ngường phát triển, tăng trưởng không ngừng. Sự luân chuyển luôn tiến lên và không bao giờ có điểm dừng.

Vì vậy, Tăng Trưởng Thiên Vương trong Phật Giáo luôn mang trong mình tâm niệm và trọng trách nhắc nhở những người thuộc cảnh giới Ta Bà.

Nếu muốn an lạc giải thoát thì bắt buộc, cần thiết và quan trọng nhất chính là tu hành.

Chỉ có thành tâm tu hành mới có thể giúp tăng được đạo hạnh và đức hạnh. Chỉ khi nào có được sự phát triển, tiến bộ về trình độ học vấn, năng lực, trí tuệ thì mới giúp mọi pháp lành bền vững và tăng trưởng không ngừng.

Có như vậy, thế giới mới phát triển, luôn tăng trưởng tốt, ngày càng tốt đẹp, có được sự an lạc, ổn định, bền vững trong tương lai.

Bắc Thiên Vương – Đa Văn

Vị cuối cùng trong Tứ Đại Thiên Vương là Bắc Thiên Vương, còn được gọi là Đa Văn. Ngài có tên gọi là Tỳ Sa Môn, vùng đất Ngài ngự trị làm hoàn toàn bằng thủy tinh.

Nơi đó nằm ở phía Bắc núi Tu Di. Bắc Thiên Vương được xưng tụng là Đa Văn vì Ngài luôn học hỏi, luôn tìm hiểu, nghe nhiều, biết nhiều.

Chínhg nhờ những điều này sẽ giúp đạo đức, tiếng lành vang khắp bốn phương để thiên hạ có thể thấy, học hỏi những điều hay lẽ phải, những thứ tốt đẹp.

Từ đó thiên hạ có được sự yên vui, an lạc, thái bình. Mọi người sẽ cùng nhau chung sống hòa thuận, yêu thương nhau, học và biết những điều hay lẽ phải và tôn trọng lẫn nhau.

Mọi người cần đọc sách, cần đi nhiều để biết nhiều, mở rộng sự hiểu biết.

Đọc vạn cuốn sách để biết thêm nhiều điều mới, đi vạn dặm đường để thấy để nghe nhiều hơn về thực tại.

Tất cả những điều này làm cho tư duy sáng tỏ, nhận biết mọi thứ một cách rõ ràng. Như vậy, con đường giác ngộ giải thoát sẽ không còn xa nữa.

Tóm lại, Tứ Đại Thiên Vương trong Phật giáo có trách nhiệm hộ trì thế giới, duy trì sự an lạc, luôn học hỏi để biết nhiều, nhìn thấu mọi vật, giúp xã hội phát triển không ngừng,…

Đây đều là những điều chính yếu để tạo cảnh giới Cực Lạc và cũng là tâm nguyện to lớn của chư Phật.

Tứ Đại Thiên Vương trong đạo Phật là những ai? 

Tứ Đại Thiên Vương bao gồm:

Thứ nhất là Đông phương Thiên Vương hay Trì Quốc Thiên Vương (Dhritarashtra): Đây là vị thần trấn giữ phương Đông, giúp bảo hộ sinh linh, giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc. Tay cầm đàn tỳ bà biểu thị niềm vui vẻ, dùng âm nhạc cảm hoá,giáo hoá chúng sinh.

Thứ hai là Tây phương Thiên Vương hay Quảng Mục Thiên Vương (Virupaksha): Đây là vị thần trấn giữ phương Tây với đôi mắt hung tợn,rất to quan sát thế giới, nhìn thấu mọi sự trên thế gian và bảo hộ nhân dân. Trên tay vị thần này cầm con rắn hoặc con rồng đỏ được dùng để biểu hiện cho sự suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.

Thứ ba là Nam phương Thiên Vương hay Tăng Trưởng Thiên Vương (Virudhaka): Đây là vị thần trấn giữ phương Nam, có khả năng kết hợp chúng sinh, phát  thiện căn, bảo vệ cho Phật pháp không bị phá hoại nên gọi là Tăng trưởng. Vị thần này có toàn thân màu xanh lục giúp chúng sinh tăng trưởng thiện căn, bảo vệ cho Phật pháp không bị xâm phạm.

Thanh Thanh Vân kiếm là một món pháp khí lợi hại với bùa trên kiếm cùng với thân kiếm được khắc bốn chữ Địa, Thuỷ, Hoả,Phong. Khi niệm chú thì nổi lên cùng một lúc có gió vừa lửa,tiêu diệt quân đối phương.

Thứ tư là Bắc phương Thiên Vương hay Đa Văn Thiên Vương (Vaishravana): Đây là vị thần trấn giữ phương Bắc có nhiệm vụ bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, có khả năng nghe nhiều, biết nhiều mọi sự việc trên thế gian nên gọi là Đa Văn ( nghe nhiều)

Tứ Đại Thiên Vương trong Phật Giáo tại Trung Quốc:

Tứ đại Thiên Vương đã có những trang phục, binh khí và thậm chí là cả chức trách Hán hoá sau khi Phật giáo được truyền bá và Trung Quốc.

Thiên vương Tăng trưởng cầm kiếm vì mũi kiếm được gọi là “phong” (mũi nhọn), đồng âm với chữ “phong” (gió) và đồng thời “phong”cũng là chức trách của ông.Chức vụ vủa Thiên vương Trì Quốc là “điều”, với vẻ đặc trưng là cây đàn tì bà, và phải điều chỉnh các dây mỗi khi muốn gảy đàn, cho nên lấy chữ “điều”.

Thiên vương Đa Văn cầm cái dù vì trời có mưa thì mới phải cầm dù, cho nên lấy chữ “vũ” (mưa), và chức vụ của ông ta là “vũ”. Vì rồng và rắn đều phải “thuận”, đồng thời Thiên vương Quảng Mục có con rồng quấn trên tay cho nên lấy chữ “thuận”, và chức vụ của ông ta là “thuận”.

Văn hóa của người Hán vốn có tính bao dung rất lớn, vì thế đã làm cho bốn vị thiên thần từ nước ngoài du nhập vào trở thành những vị thần linh chính cống Trung Quốc.

Người dân đã gửi gắm vào các vị ấy ước mơ hạnh phúc của dân tộc mình, cùng với tâm nguyện mưu cầu hòa bình tốt đẹp. Tứ đại Thiên vương được coi là những người bảo vệ của thế giới và chống lại cái ác, mỗi người có thể chỉ huy một quân đoàn của những sinh vật siêu nhiên để bảo vệ Phật Pháp.

Tượng Tứ Địa Thiên Vương ở Trung Quốc:

Hình tượng Tứ đại Thiên vương trong văn hoá Phật giáo Trung Hoa đã có những trang phục, binh khí, thậm chí chức trách Hán hoá.

Những bức Tượng Từ Đại Thiên Vương khổng lồ ở Hạ Môn Trung Quốc là một nơi linh thiêng được nhiều người biết đến.

Thiên vương Trì Quốc tay ôm cây đàn tì bà, muốn gảy đàn thì trước hết phải điều chỉnh các dây, Ngài còn có chức vụ là “điều”

Thiên vương Quảng Mục với hình ảnh con rồng quấn trên tay. Vì rồng và rắn đều phải “thuận”, vì vậy Ngài được gia chức vụ “thuận”

Thiên vương Tăng Trưởng tay cầm kiếm vì mũi kiếm hay còn được gọi là “phong” (mũi nhọn), “phong” còn có nghĩa là gió, và chức trách của ông ta là “phong”.

Thiên vương Đa Văn tay cầm chiếc ô. Vì trời có mưa thì mới phải cầm ô, cho nên lấy chữ “vũ” (mưa), và chức vụ của ông ta là “vũ”

Ý nghĩa của việc thờ phụng Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp tại các chùa:

Bộ tượng đá tứ Đại Thiên Vương xuất hiện nhiều tại các chùa từ lâu đã là một biểu tượng của nền văn hóa Phật giáo. Mỗi vị thần hộ trì, bảo vệ nhà chùa và trấn giữ bốn phương để bảo hộ chúng sinh, mưa thuận gió hòa, soi đường Phật tử đến với con đường tu hành.

Mỗi vị có mỗi sức mạnh và trách nhiệm canh gác chùa để giữ không gian trang nghiêm, đồng thời bảo hộ chúng sinh khỏi những tai ương và khổ nạn.

Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương trấn giữ phương Đông bảo hộ chúng sinh, giữ gìn bờ cõi, hộ trì quốc gia.

Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương trấn giữ phương Nam, phát triển tính thiện lành trong chúng sinh, bảo vệ cho Phật pháp không bị phá hoại.

Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương trấn giữ phương Tây với đôi mắt hung tợn nhìn thấu mọi sự trên thế gian, luôn tập trung quan sát và dõi theo chúng sinh khắp ba cõi.

Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương trấn giữ phương Bắc với khả năng nghe nhiều, biết nhiều mọi sự việc trên thế gian, có trách nhiệm bảo vệ, hộ trì phật pháp và bảo vệ chúng sinh.

Tứ Đại Thiên Vương

Cách đặt tượng Tứ Đại Thiên Vương đúng chuẩn nhất:

Đối với việc thờ tượng Phật nói chung và Tứ Đại Thiên Vương trong Phật Giáo nói riêng, chúng ta cần đặt tượng sao cho đúng với phong thủy, gia phong của mỗi nhà. Nên đặt tượng trong nhà và đặt cạnh bàn thờ là tốt nhất bởi cách đặt này giúp các tượng trở nên thiêng liêng hơn và cũng thuận tiện hơn cho việc thờ phụng.

Bạn cần đặt tượng đúng hướng của mỗi vị thần vì mỗi vị thần sẽ quay mặt hoặc tọa thủ về hướng tương ứng với vùng trời mà họ bảo vệ

Đông Thiên Vương :

Vị thần này tay cầm kiếm có khắc chữ Địa, Phong, Thủy, Hỏa. Kim khí này chế ngự khí mộc từ hướng Đông, vì vậy bạn hãy đặt tượng này ở hướng Đông

Tây Thiên Vương:

Đây là vị thần cầm đàn tỳ bà 4 dây-một loại công cụ sẽ khiến cho những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống bị tiêu diệt ở hướng Tây. Vì vậy tốt nhất hãy đặt tượng này ở hướng Tây

Nam Thiên Vương:

Đây là vị thần có đặc trưng là tay cầm dù.Khi thần mở ra sẽ tạo ra bóng tối để dập tắt nương lượng hoả từ hướng Nam.Khi có có thể sẽ tạo ra động đất, sóng biển ảnh hưởng đến năng lượng âm. Vị trí tốt khi đặt tượng là ở hướng Nam được luôn được bảo hộ bởi vị thần này.

Bắc Thiên Vương

Đây là vị thần một tay cầm ngọc trai, một tay cầm rắn tốt nhất là nên quay về hướng Bắc

Đặt tượng trong nhà và tốt nhất là bên cạnh bàn thờ

Không nên đặt tượng bốn vị Thiên vương ngoài trời. Nhiều nhà đặt 4 vị thiên vương này ở ngoài trời vì có khoảng không gian rộng dễ trang trí. Điều này lại không đúng với các yêu cầu về phong thuỷ.

Đây là các vị thần bảo hộ cho con người, giúp tạo ra môi trường sống hòa thuận và bình an phía trong ngôi nhà. Khi đặt tượng ngoài trời sẽ không thể kích động khí để các tượng phù hợp bạn.

Cách đặt tượng tứ đại thiên vương đúng chuẩn nhất là hãy đặt các tượng này ở phía trong nhà của bạn. Để các vị thần nhìn thấy và cảm nhận được cuộc sống của gia đình bạn, mọi chuyện mà mỗi thành viên đang trải qua. Từ đó các Ngài có thể phù hộ, độ trì, gia tăng bảo vệ, giúp cho mỗi người hướng thiện và vượt qua mọi sóng gió khó khăn.

Vị trí tốt nhất là đặt 4 vị thần tướng này hai bên cạnh bàn thờ. Cách đặt giúp các tượng trở nên linh thiêng hơn và được các thành viên tôn kính, thờ phụng đúng theo tín ngưỡng niềm tin của mình.

Thỉnh tượng Tứ Đại Thiên Vương tại cơ sở uy tín:

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều cơ sở chế tác, tôn tạo và mua bán tượng Tứ Đại Thiên Vương với nhiều chất liệu cũng như giá cả, chất lượng khác nhau.

Đặc biệt với công nghệ ngày càng phát triển thì việc Mua bán tượng Phật trên các sàn thương mại điện tử cũng diễn ra mạnh mẽ.

Vì vậy Quý Sư, Cô, Quý Phật tử cần cẩn thận lựa chọn những cơ sở, nhà cung cấp có uy tín để thỉnh Tượng Tứ Đại Thiên Vương.

Đừng quá chú trọng tới những lời mời gọi về tượng Phật và tượng Tứ Đại Thiên Vương giá rẻ mà thỉnh phải những tôn tượng không được như ý

Tránh mua những Pho tượng Tứ Đại Thiên Vương không rõ nguồn gốc và xuất xứ, chất lượng thấp.

Vì sao nên lựa chọn thỉnh Tượng Phật bằng nhựa composite tại Điêu Khắc Trần Gia:

Tại cơ sở Điêu Khắc Trần Gia (cơ sở chuyên tôn tạo, đúc tượng nổi tiếng tại Việt Nam) có trực tiếp nhận tạc tượng Phật theo yêu cầu của Phật tử, đảm bảo tượng Phật được kiểm soát từ nguyên liệu, thiết kế và các yếu tố tâm linh.

Với những thông tin ý nghĩa, những lưu ý và lời khuyên chi tiết về việc thỉnh tượng Phật về thờ tại gia hoặc tại các chùa, hy vọng quý Phật tử có thể rước, thỉnh tượng Phật về thờ theo đúng tinh thần nhà Phật.

Với ý nguyện luôn mong muốn đóng góp chút công đức, gieo duyên lành, đưa Phật pháp đến với nhiều người hơn, với mỗi tôn tượng Phật đẹp do Trần Gia sản xuất,

Điêu khắc Trần Gia muốn gửi gắm vào đó sự an lạc đến với quý Phật tử khi các rước, thỉnh tôn tượng Phật về thờ tại gia.

Điêu khắc Trần Gia tự tin khẳng định có thể phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của quý Phật tử trên con đường hoằng pháp.

Đội ngũ điêu khắc gia tài năng, nhiều kinh nghiệm được đào tạo bài bản từ trường đại học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Việc lựa chọn và ph chế nguyên liệu chế tác được thực hiện công phu, kĩ càng

Tác phẩm được đông đảo quý khách hàng yêu thích và nhận xét Tôn Tượng thể hiện được thần thái, dung mạo của Đức Phật

Tạo mẫu theo yêu cầu, đa dạng mẫu mã, kích thước, chất liệu…

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín.

Vận chuyển miễn phí toàn quốc. Giao hàng quốc tế.

Trên đây là một số thông tin về Tứ Đại Thiên VươngĐồ Thờ Hưng Vũ muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Tứ Đại Thiên Vươngcũng như tiền thân của Phật  ở nơi này nhé!

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin khác thì hãy đón đọc những bài viết mới của chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *