Tượng Hộ Pháp 13

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi
  • Kích thước: Thiết kế theo yêu
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn pu,…
  • Giá bán: Tùy thuộc vào chất liệu và thiết kế
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ