Mẫu Tượng Phật Sơn Đồng PT-0220

Tượng di đà , tượng tam thế , tượng phật tổ