Kiệu Thờ Bằng Gỗ Vàng Tâm

  • Chủng loại: Kiệu thờ, kiệu gỗ,…
  • Thiết kế: Tứ cống, bát cống, thập lục cống,…
  • Chất liệu: Gỗ dổi chất lượng cao
  • Mẫu mã: Đa dạng