Kiệu bát cống

  • Thiết kế: 8 người khiêng
  • Chất liệu: Gỗ dổi, gỗ mít,…
  • Lớp phủ: Sơn son thếp vàng
  • Sử dụng: Lễ hội, thờ cúng