Kiệu rước thánh – rước lễ

  • Công dụng: Rước thánh, rước lễ
  • Thiết kế: Sơn son thếp vàng
  • Chất liệu: Gỗ dổi,…
  • Vận chuyển: Toàn quốc