Chú đại bi 5 biến là gì? Khi nào nên tụng và Niệm cho đúng?

Chú Đại Bi 5 biến là bài kinh chú được trì tụng lại 5 lần. Quý Phật tử có thể hiểu theo cách đơn giản là bài Kinh Chú Đại Bi dịch ra tiếng Việt cơ bản có 84 dòng. Tùy tâm cũng như nhiều yếu tố liên quan khác về thời gian, không gian, sức khỏe… mà hành giả có thể trì tụng lặp đi lặp lại bài kinh gốc bao nhiêu lần tùy ý.

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Theo kinh Phật Chú Đại Bi ghi chép lại thì bài chú này được Bồ Tát Quán Thế Âm đọc trong một pháp hội với sự hội tụ đông đủ của các chư Phật, Bồ Tát, Thành, Vương.

Chú Đại Bi Tâm Đà Ta Ni được thuyết ra với mục đích cầu cho chúng sanh được an vui, diệt trừ bệnh tật, diệt tất cả nghiệp ác, xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan sự sợ hãi, được giàu có, sống lâu hơn và được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu.

Trong tư tưởng Phật giáo, Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng quan trọng nhất của Phật pháp Đại thừa. Người là đại diện cho lòng trắc ẩn của tất cả chư Phật. Do đó, mọi phật tử đều tin rằng ngài là hiện thân của sự cứu rỗi cho tất thảy chúng sanh, ngay cả với những người đã từng phạm phải tội lỗi khó tha thứ.

Chú Đại Bi 5 biến là gì?

Chú Đại Bi 5 biến là bài kinh chú được trì tụng lại 5 lần. Quý Phật tử có thể hiểu theo cách đơn giản là bài Kinh Chú Đại Bi dịch ra tiếng Việt cơ bản có 84 dòng.

Tùy tâm cũng như nhiều yếu tố liên quan khác về thời gian, không gian, sức khỏe… mà hành giả có thể trì tụng lặp đi lặp lại bài kinh gốc bao nhiêu lần tùy ý. Mỗi lần là một biến. Hành giả có thể tụng 3 lần, 5 lần, 7 lần, 21 lần, 49 lần hay 108 lần… Đến đây thì chắc hẳn quý Phật tử cũng đã hiểu được sự khác nhau Chú Đại Bi 3 – 5 – 7 – 21 – 49 biến là gì rồi phải không nào?

Khi nào nên tụng Chú Đại Bi 5 biến

Theo kinh ghi thì nên trì tụng Chú Đại Bi ít nhất mỗi ngày đêm là 5 lần (tức 5 biến chú), do đó hành giả tu tập nên tụng Chú Đại Bi 5 biến mỗi ngày.

Nếu có thể thì tụng nhiều hơn như 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến. Đặc biệt theo Quyển thượng kinh Thiên Nhã Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú thì khi trì tụng Chú Đại Bi 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh. Chú Đại Bi còn được gọi là “Đại bi tâm Đà ra ni”, tức là Bồ tát Quán Thế Âm tổng trì các pháp và vượt qua mọi trở lực để đạt đến cứu cánh chúng sanh.

Người trì tụng Chú Đại bi là nhằm giúp gỡ bỏ dần nghiệp lực tham sân si của chúng sanh, tiến đến sự an lạc, mục tiêu mình muốn đến.

Khi nào nên tụng Chú Đại Bi 5 biến

Theo kinh ghi thì nên trì tụng Chú Đại Bi ít nhất mỗi ngày đêm là 5 lần (tức 5 biến chú), do đó hành giả tu tập nên tụng Chú Đại Bi 5 biến mỗi ngày.

Nếu có thể thì tụng nhiều hơn như 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến. Đặc biệt theo Quyển thượng kinh Thiên Nhã Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú thì khi trì tụng Chú Đại Bi 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.

Chú Đại Bi còn được gọi là “Đại bi tâm Đà ra ni”, tức là Bồ tát Quán Thế Âm tổng trì các pháp và vượt qua mọi trở lực để đạt đến cứu cánh chúng sanh. Người trì tụng Chú Đại bi là nhằm giúp gỡ bỏ dần nghiệp lực tham sân si của chúng sanh, tiến đến sự an lạc, mục tiêu mình muốn đến.

Niệm Chú Đại Bi 5 biến đúng cách

Giáo lý Phật giáo dạy chúng sanh rằng: tất cả mọi việc trên đời không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, mọi sự vật, sự việc thì đều do nhân quả tuần hoàn mà nên. Sở dĩ Chú Đại Bi được xem như thần chú có khả năng đưa chúng sanh vượt qua khổ nạn lầm than là bởi chú này có thể phá bỏ ác nghiệp.

Chú Đại Bi 5 biến khá ngắn và dễ hiểu nên rất phù hợp với những Phật tử trì niệm tại gia, vẫn còn bận rộn với cuộc sống gia đình. Khi trì chú, các Phật tử phải chú ý giữ thái độ trang nghiêm, trang phục chỉnh tề, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đặc biệt là phải thành tâm khấn nguyện trong suốt hành trì.

Ngay khi chuẩn bị trì Chú, quý Phật tử cần phải đặt ra mục tiêu mình sẽ trì bao nhiêu biến chú. Sau đó sử dụng tràng hạt chuỗi 18 hoặc 108 hạt để đếm. Thường thì Chú Đại Bi được các Phật tử tại gia tụng theo 3 phương pháp: tụng lớn tiếng (cao thinh trì), nhép miệng (kim cang trì) hay niệm thầm (mặc trì).

Khi hành trì niệm Chú Đại Bi một cách bài bản nhất (trước bàn thờ) thì cũng cần phải có lời dẫn nhập và phần kết thúc. Phần dẫn nhập thì quý Phật tử có thể tụng Pháp Giới, tụng Tam Nghiệp hoặc tụng Khẩu Nghiệp rồi sau đó đọc Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thượng Quan thế Âm Bồ Tát.

Sau phần dẫn nhập là hành trì chú. Quý Phật tử lặp đi bài Chú Đại Bi 5 lần. Trì chú xong thì kết thúc bằng một bài Hồi hướng bất kỳ và lời nguyện cầu được vãng sinh tịnh độ, tùy theo sở nguyện của mỗi người.

Lưu ý: Sau khi hồi hướng xong, quý Phật tử phải ngồi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật (108 lần) và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (108 lần). Vì khi trì niệm Chú Đại Bi xong, chư Phật vẫn đang gia hộ cho mình nên quý Phật tử phải ngồi lại niệm Phật để nhận được sự dạy dỗ từ ngài.

Điều quan trong nhất khi trì chú là quý Phật tử phải chuyển hóa được tâm thức của mình để thoát khỏi các ý niệm trần tục thì việc hành trì chú mới thật sự mang lại công năng hiệu quả và viên mãn.

Trên đây là những chia sẽ cho các bạn hiểu hơn về Chú Đại Bi 5 biến cũng như cách hành trì chú đúng đắn mang lại công đức. Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy, khi ban hành trì Chú Đại Bi thì nên làm việc hướng Phật, tạo phước đức, tránh làm điều ác nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

Trên đây là một số thông tin về Chú Đại Bi 5 BiếnĐồ Thờ Hưng Vũ muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Chú Đại Bi 5 Biến cũng như tiền thân của Phật  ở nơi này nhé!

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin khác thì hãy đón đọc những bài viết mới của chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *