Y Môn Thờ Gỗ Sơn Son Thếp Vàng

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi, gỗ hương
  • Nước sơn: Sơn son thếp vàng
  • Họa tiết: Tùng trúc, tứ linh, ngũ phúc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành