Tượng Hộ Pháp Khuyến Thiện và Trừng Ác Gỗ Mít Sơn Son Thếp Vàng

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi
  • Kích thước: Thiết kế theo yêu cầu
  • Nước sơn: Sơn ta, sơn son thếp vàng
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ