Hòm Công Đức Gỗ Dổi HC-06

  • Chất Liệu gỗ dổi
  • Đục kiểu chân quỳ dạ cá , sen , triên , hổ phù…
  • Son Son Thếp Vàng
  • Phân phối: Đồ Thờ Hưng Vũ