Sập Thờ Gỗ Hương Đá-007

  • Chất liệu gỗ: Hương
  • Nước sơn: Sơn PU, Vesni, thếp vàng, thếp bạc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ
Danh mục: Từ khóa: