Sập Thờ Gỗ Gụ Sơn Son Thếp Vàng SĐ-01

  • Chất liệu gỗ: Gụ
  • Nước sơn: Sơn thếp vàng
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ