Sập Thờ Hương Đá Mẫu Mai Điểu-0023

  • Chất liệu gỗ: Hương
  • Nước sơn: Sơn PU, Vesni, thấp vàng, thếp bạc
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành
  • Thiết kế: Mai điểu
  • Sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ