Ô Xa Thờ Gỗ Mít

Giá: liên hệ

Bàn Thờ Ô Xa là phần trang trọng linh thiêng nhất trong mỗi gia đình thể hiện sự tôn nghiêm ,

lòng hiếu thảo của con cháu trong mõi gia đình việt . ý nghĩa rất quan trọng .

Vừa để thờ cúng tổ tiên , trang trí làm đẹp cho ngôi nhà , dạy bảo các con cháu trong gia đình .

0908.867.888