Bộ chấp kích 06

  • Chất liệu: Gỗ mít, gỗ dổi
  • Nước sơn: Sơn pu, Sơn son thếp vàng
  • Tên gọi: Chấp kích – Bát bửu
  • Thiết kế và sản xuất: Đồ Thờ Hưng Vũ