Hộp đựng sắc phong

  • Chất liệu: Gỗ dổi và vàng Tâm, mít,…
  • Màu sơn: Sơn son thếp vàng truyền thống hoặc sơn giả cổ
  • Chạm khắc: Long Ly Quy Phượng, tùng trúc cúc mai, mây, gấm chữ vạn
  • Kích thước: Thường (61x20x20cm); nhỏ (10x10x50cm)