Hoàn thiện Chùa Xuân Hòa Vĩnh Phúc , Tượng Tam thế Phật , Tượng Di-Đà tam tôn , Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ,Tượng Hộ phápTượng Cửu Long Tượng Di Lặc ,

Giá: liên hệ

Hoàn thiện Chùa Xuân Hòa Vĩnh Phúc , Tượng Tam thế Phật , Tượng Di-Đà tam tôn , Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ,Tượng Hộ phápTượng Cửu Long Tượng Di Lặc ,

0908.867.888