Hoàn Thiện Bàn Thờ Cô Chú Thịnh Hào , Đông Anh

Giá: liên hệ

Bàn thờ kích thước 217x127x127 cm

Bàn Cơm 107x61x55 cm

Hoành Phi 197cmx67x3 cm

Câu đối 197×28 cm

Bàn thờ phun pu

Hoành phi câu đối Sơn Son Thếp Vàng 9999 chữ

0908.867.888